Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  :

Provincie: Lammebrugtoets van ambtenaar telt niet
 

Leiden -  Een memo of mening van een provinciale ambtenaar is voor gedeputeerde staten (GS) van generlei waarde. Dat valt op te maken uit de antwoorden die GS geven op vragen die de D66-statenfractie stelde over door de provincie bij de Raad van State achtergehouden informatie die mogelijk van belang had kunnen zijn tijdens de zittingen over de kwestie Oostvlietpolder.

GS geven D66 ten antwoord dat zij een in 2005 opgesteld memo over de draagkracht van de Lammebrug niet aan de Raad van State hebben gegeven omdat het een intern memo is van een ambtenaar aan een andere ambtenaar. Dat die ambtenaar de draagkracht van de brug nauwgezet berekende en vervolgens concludeerde dat de brug een vierde rijstrook absoluut niet zal kunnen dragen, bewijst volgens GS niet dat er onderzoek naar de brug is gedaan, juist ˇmdat het een intern memo van een ambtenaar is.

GS stellen verder nooit het standpunt te hebben ingenomen dat zij vinden dat de brugconstructie niet van belang was voor de Raad van State. Daarmee weerspreken zij hun woordvoerster, die dat standpunt vorige week desgevraagd aan deze krant meedeelde. ,,Zij baseert haar uitspraken op informatie van beleidsambtenaren'', is daarover de uitleg van GS.

Meer in de krant van donderdag

 

Terug naar

Terug naar