Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Wethouder Witteman: “Het is maar hoe je memo Lammebrug leest”

LEIDEN - De gemeente Leiden beschikte tijdens de Raad van State-zitting over de draagkracht van de Lammebrug, niet over het provinciaal memo waaruit blijkt dat de brug niet sterk genoeg is voor een vierde rijstrook. Dat zegt wethouder Marc Witteman (PvdA/economie). Ook achteraf bezien, vindt hij niet dat de provincie gelogen heeft tijdens die zitting. Deze krant kwam in het bezit van een memo, dat dateert van vóór de rechtszitting. Uit dat memo blijkt, dat de provincie wist dat de brug een voor een bedrijvenpark in de Oostvlietpolder cruciale vierde rijstrook niet kon dragen zonder een forse verbouwing van de brug. Tijdens de zitting waarin de brug ter sprake kwam, heeft die provincie die informatie niet met de rechters gedeeld. Zij heeft de rechters zelfs verzekerd dat de brug sterk genoeg was.

Na publicatie hierover en de ophef die bij politieke partijen ontstond, heeft wethouder Witteman het betreffende memo opgezocht. Hij komt tot een andere conclusie. "We hadden het memo niet tijdens de zitting, maar zoals wij hem nu lezen, komt de inhoud ervan overeen met wat tijdens de zitting door de provincie is gezegd", aldus Witteman. "Het is een beetje hoe je het memo leest. Er staat in, dat het met een grootschalige renovatie mogelijk is. En of het mogelijk was, was tijdens de zitting aan de orde en dat was voor de Raad van State van belang. Bovendien is een grootschalige renovatie geen complete verbouwing. En stel nou dat de provincie vollediger was geweest, zou dat dan tot een andere conclusie van de Raad van State hebben geleid?"

Witteman zegt verder, dat hij van zijn ambtenaren heeft vernomen, dat de provincie de constructieve gebreken van de brug wel degelijk ter sprake bracht tijdens de zitting. "Maar nu er bij ons al van drie partijen schriftelijke vragen over zijn gesteld en de krant het over leugens heeft, zullen we natuurlijk wel heel goed gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd en gezegd. We zullen zorgen voor volstrekte duidelijkheid."

 

Terug naar

Terug naar