Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van :

Oplossing knelpunt Lammenschansplein-Lammebrug

Ineke Kouwenhoven
Welke Voorschotenaar kent hem niet: die vermaledijde Lammebrug bij Leiden. Dagelijks staan automobilisten die vanuit Voorschoten de A 4 op willen, daar vast en ontstaat er een file die soms voorbij de Churchilllaan reikt. Deze files werden dikwijls aangevoerd als argument voor de aanleg van de Rijnlandroute. Tot de 22-jarige student civiele techniek Marco Elstgeest het Ei van Columbus vond: een kleinschalige, simpele en goedkope oplossing. Op 3 februari ontvouwde Marco zijn plannen. Fer von der Assen, burgercommissielid GroenLinks Voorschoten, was erbij en doet verslag.

“Een half jaar lang heeft Marco zich bezig gehouden met een antwoord op de vraag hoe de vastlopende verkeersstromen in beweging zouden kunnen worden gebracht. Al het voorafgaande onderzoek had niet tot een oplossing geleid. Hij nam de huidige situatie als uitgangspunt waarin voor het verkeer dat de stad (zowel Leiden als Voorschoten) uit wil maar één rijbaan beschikbaar is, terwijl het inkomende verkeer op de Lammebrug gebruik kan maken van twee rijstroken. Door te werken met een bewegend model voor de afwikkeling van het verkeer rond het Lammenschansplein, kon Marco al snel aantonen dat de huidige inrichting van het plein totaal ongeschikt is voor het verkeersaanbod anno 2009.

Na diverse oplossingsrichtingen te hebben onderzocht, kwam hij tot de ontdekking dat een paar betrekkelijk simpele ingrepen in de bestaande infrastructuur zouden leiden tot een sterke verbetering van de doorstroming van het verkeer. Dat zou een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van zowel Leiden als Voorschoten opleveren.

In het kort komt het erop neer voor het verkeer dat vanaf de Lammenschansweg en de Voorschoterweg de stad uit wil, twee rijbanen te maken, zowel op het plein als op de brug. Een aanbodafhankelijke programmering van de verkeerslichten en andere indeling van de rijstroken tussen de brug en het plein zorgen er vervolgens voor dat het inkomende verkeer dat afslaat naar Leiden of doorsteekt naar Voorschoten goed blijft doorstromen. Ook tijdens de ochtend- en avondspits.

De aanpassingen die Marco voorstelt zijn binnen een jaar te realiseren en zullen naar verwachting niet meer kosten dan ongeveer 250.000 euro. Inmiddels heeft de gemeente Leiden een contra-expertise laten uitvoeren door het verkeerskundig bureau DTV Consultants, die de uitkomsten van het onderzoek van Elstgeest grotendeels heeft bevestigd. Leiden is nu druk bezig het benodigde kwart miljoen bij de provincie los te krijgen.

Pikant detail van dit Ei van Columbus is dat op het N206 traject (Churchilllaan) voor de automobilist een tijdwinst wordt verwacht ten opzichte van de huidige situatie van 4 minuten de stad uit en 1-2 minuten de stad in. Weet u nog wat volgens de MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) voor de Rijnlandroute de verwachte tijdwinst was over het gehele zogenaamde voorkeurstracé? Juist ja: 1 minuut! Over de kosten van dat tracé zullen we het verder maar niet hebben.

Zoals eerder gezegd, GroenLinks Voorschoten sluit zijn ogen niet voor de verkeersproblemen in de Leidse regio met al hun kwalijke gevolgen voor de leefbaarheid van de omgeving. Maar laten we ons toch vooral niet laten wijsmaken dat voor de oplossing daarvan een kapitaalverslindende en natuurvernietigende nieuwe weg moet worden aangelegd. Hulde aan Marco Elstgeest voor zijn creatieve plan en laten we hopen dat het gemeentebestuur van Leiden met de omarming ervan laat zien dat het gevoelig is voor realistische, betaalbare en duurzame alternatieven voor het voorkeurstracé van de Rijnlandroute!

Meer informatie over Marco’s plannen is te vinden op www.lammenschansplein.nl

Fer von der Assen (burgercommissielid GroenLinks Voorschoten)

 

Terug naar

Terug naar