Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Uit het
:

Voorschoten Nut en noodzaak Rijnlandroute blijft onduidelijk

Door Manon Vonk
VOORSCHOTEN - Gisteren moest de zienswijze van de gemeente Voorschoten op de Startnotitie Rijnlandroute binnen zijn op het Provinciehuis. Dat hield in dat de gemeenteraad overeenstemming moest bereiken tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 januari. Die kwam er, maar er blijven grote vraagtekens over nut en noodzaak van de Rijnlandroute.

De brief van de gemeente Voorschoten, acht kantjes, is lang, maar vrijwel alle politieke partijen konden zich vinden in de strekking van de brief. De VVD vond de brief wel wat "wollig". Fractievoorzitter Otto Rosier vond verder dat de toonzetting van de brief nog wel wat scherper mocht. "Nut en noodzaak blijft wat doorsudderen. De Provincie heeft eerder steken laten vallen. Wij zijn van mening dat de Provincie die steken nu moet meenemen en dat zij aangesproken kan worden op haar verantwoordelijkheid".

De raad kon zich verder prima vinden in het feit dat in de Startnotitie de spoorwegtunnelvariant wordt meegenomen. "Dat betekent dat ook het Korte VliettracÚ nu meegenomen kan worden. Dat ontloopt elkaar qua kosten niet veel, aldus Hester Tjalma (CDA). De andere partijen waren het met haar eens. Ook de nu1plusvariant, waarbij verbetering van bestaande knelpunten aandacht krijgt, kon op instemming van de raad rekenen.

Kosten
Aandacht voor lucht- en landschappelijke kwaliteit in de zienswijze werd gevraagd door de fractie van GroenLinks. "Er moet nadrukkelijk gekeken worden of milieu een volwaardige rol speelt in de Startnotitie", vond Monique Lamers (GroenLinks). Partijen vonden het ook belangrijk dat inspreker Wim ter Keurs, woordvoerder namens de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, zich kon vinden in de brief van de gemeente. Ook ONS-fractievoorzitter Freddy Blommers stelde nut en noodzaak nog maar eens aan de orde. "Daar moet veel meer nadruk op komen. Tenslotte is nut en noodzaak nog altijd niet bewezen." Ook maakte hij zich zorgen over het vergelijken van appels met peren. Daarmee doelde hij op de kosten van de verschillende varianten. "Een goedkope variant is niet altijd goedkoop."

Zienswijze
Tjalma (CDA) hield nog een pleidooi om de zienswijze van de gemeente Voorschoten af te stemmen met Wassenaar. "Wij werken steeds meer samen. Het is niet zozeer een geste, als wel dat wij inhoudelijk waarschijnlijk niet ver uit elkaar lopen."

Verantwoordelijk wethouder Bruno van DunnÚ constateerde dat hij nog vier onderwerpen de zienswijze "in moet fietsen". Nadat hij die toezegging gedaan had, kreeg hij van de gemeenteraad het mandaat om de brief aan te passen en er vooral voor te zorgen dat de brief op tijd afgeleverd werd op het Provinciehuis.

 

Terug naar

Terug naar