Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Moeilijk weekje voor wethouder Steegh

De wijkraad Stevenshof is helemaal niet te spreken over een brief van wethouder John Steegh aan de provincie over de Rijnlandroute. De provincie heeft onlangs immers nog opdracht gegeven enkele door bewoners bedachte oplossingen te onderzoeken. Het stadsbestuur vreest daardoor nog meer vertraging en heeft er bij de provincie voor gepleit al die opties te schrappen.

Dat kwam wethouder John Steegh van GroenLinks deze week twee keer op een uitbrander te staan. Eerst kreeg hij de wijkraad tegenover zich en later de commissie Ruimte en Bereikbaarheid. Behalve het CDA vinden alle partijen dat Steegh gas moet terugnemen. Het CDA vindt het hoog tijd dat er nu knopen worden doorgehakt Een meerderheid van de raad vindt dat Steegh die brief aan de provincie moet herschrijven en dat deze in ieder geval vriendelijker qua toonzetting moet worden. Met name die toonzetting van de brief is de leden van de commissie in het verkeerde keelgat geschoten. Steegh: 'In de eerste brief is de toezegging dat Leiden wil meewerken aan onderzoek naar alternatieven per ongeluk weggevallen.' Wel zei Steegh op voorhand al een tunnel niet te zien zitten.

Loopje
In een brief aan verkeerswethouder John Steegh beklaagt de wijkraad zich hierover in niet mis te verstane woorden. Hij zou een loopje nemen met de democratie. In een reactie op de keuze van de provincie voor nader onderzoek laat de gemeente Leiden weten het zogeheten spoortracé waarin een tunnel onder het spoor Leiden-Den Haag wordt voorzien, niet als realistisch te zien die voor veel vertraging zal zorgen. Het college vreest een nog slechter bereikbare stad voor een periode van jaren.

De wijkraad Stevenshof reageert vol ergernis:'Dat het college geen fan is van andere varianten, is niet verrassend. Wat wel verrassend is, is de ongemeen felle toonzetting van uw brief. Hiermee vervreemdt het college zich wederom van zijn bewoners. B en W schofferen provinciale staten. Het college is nu verbolgen over het feit dat de democratie haar werk heeft gedaan.'

Overigens betwijfelen bewoners van de Stevenshof nog steeds nut en noodzaak van de Rijnlandroute. Omdat er minder auto's de weg op gaan na 2012 is die weg misschien helemaal niet nodig. Ook de gemeente Voorschoten blijft mordicus tegen zo'n weg over haar grondgebied.

Julian van der Kraats van de SP: 'Het College mag geen loopje nemen met de democratie. Alle varianten moeten onderzocht worden.' Ook Gijs Holla van de PvdA vindt dat: 'Ik wil dat de gemeente een verdiepte Churchilllaan met daar bovenop bebouwing alsnog onderzoekt.'

Wethouder Steegh moest door het stof en zal de brief aan de provincie herschrijven. De nieuwe gematigde brief moet na lezing door de raadsleden vrijdag op de deurmat bij de gemeente liggen.

 

Terug naar

Terug naar