Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van

Wassenaar wil meer aandacht voor groen bij RijnlandRoute

WASSENAAR - De gemeente Wassenaar wil meer aandacht voor groen bij de plannen voor de RijnlandRoute. Ook mist de gemeente aandacht voor sluipverkeer in de startnotitie over de weg.

De RijnlandRoute is een nieuwe snelweg tussen de A4 en de A44. Door die weg zouden de dagelijkse files in de regio Leiden minder moeten worden. Het staat nog niet vast hoe de route precies gaat lopen.

Eerder deze week maakten de GroenLinks-fracties van Voorschoten en Wassenaar nog bezwaar tegen de weg. Volgens de groene partij vernietigt de route leefgebieden van dieren en planten. Ook zou de weg de leefbaarheid voor bewoners langs het tracÚ ernstig aantasten. De provincie Zuid-Holland blijft er in de milieueffectrapportage bij dat de weg er moet komen.

De gemeente Wassenaar ziet het nut van de weg wel in, maar wil meer aandacht voor de groene buffer aan de noordkant van het dorp.

 

Terug naar

Terug naar