Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit :

Nieuwe ideeën voor Rijnlandroute

VOORSCHOTEN – Otto Swertz, Piet-Hein Reidsma uit Voorschoten en Willem van der Pol uit de Stevenshof hebben elkaar ontmoet tijdens een inspraakavond voor de Rijnlandroute. De heren staken de koppen bij elkaar en hebben hun ideeën mogen presenteren aan de provincie.

“Er waren eigenlijk twee groepen”, vertelt Otto. “Eén die zich met de spoortunnel bezig hield en één met de herinrichting van de Churchilllaan. Kijk, de Provincie heeft een sterke voorkeur voor het N11-west tracé. Wij wilden laten zien dat er realistischer, betere en goedkopere alternatieven zijn. In eerste instantie werd het plan voor de Spoortunnel afgekeurd maar door onze presentatie tijdens de zitting van PS hebben we zo’n goede indruk gemaakt dat dit tracé alsnog is meegenomen in de verdere studies. Bovendien hebben we er op gewezen dat beter eerst de huidige knelpunten kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld die van de Churchilllaan en daarvoor heeft Willem zijn ‘Churchill-avenue’. In een driedimensionale presentatie laat Willem zien hoe de verkeersproblemen binnen Leiden opgelost kunnen worden zonder dat een Rijnlandroute door Voorschoten nodig is. “Er zijn vier knelpunten in Leiden. Op dit moment is men op verschillende plekken al bezig met de weg en we kunnen nu al beginnen de bestaande problemen op te lossen. Er zijn beproefde innovatieve mogelijkheden die kunnen worden toegepast, maar daar is moed voor nodig. De bereidheid om fundamenteel goede oplossingen te onderzoeken is momenteel bij de gemeente Leiden ver weg.” Piet-Hein Reidsma: “Als één van deze tracés ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zijn de knelpunten weg en wordt Voorschoten daarmee ook beter bereikbaar. Bovendien kan met name de Churchill Avenue aanzienlijk goedkoper dan een geboorde tunnel onder Voorschoten worden aangelegd. Bovendien is de grond in Voorschoten erg slap en zijn er hoogstwaarschijnlijk forse extra kosten. We blijven lobbyen. Zo ga ik deze week naar de Kamer van Koophandel. Proberen brede steun voor onze oplossingen te krijgen.” En dat doen ook Otto Swertz en Willem van der Pol. “Politieke partijen benaderen, uitleggen hoe het anders, beter en goedkoper kan. Maar vergis je niet, ook wij vinden dat er voor de regionale verkeersproblemen een oplossing moet komen. De doorstroming tussen de A4 en A44 moet verbeteren,, maar wij vinden dat er andere mogelijkheden zijn dan een weg dwars door Voorschoten en vlak langs de Stevenshof. We roepen de politiek dan ook op creatief te zijn. Verder te kijken dan het verouderde idee. Stel je open en blijf niet star.” Overigens is er wel geld nodig voor de verschillende presentaties. De drie heren zijn daarom op zoek naar sponsors. Wie mee wil doen aan dit burgerinitiatief, kan dat melden bij Willem van der Pol, e-mail: randstadfrequent@live.nl. Hieronder zijn de verschillende tracés verder uitgewerkt.

Het spoortracé gaat onder de grond
Otto Swertz maakt in zijn plannen voor het spoortracé gebruik van de al aangelegde N11. “Ons idee is om de weg in het verlengde van de N11 van Alphen aan den Rijn naar Leiden aan te leggen. De weg gaat bij de afslag Leiden de grond in en dan onder het spoor verder om bij de Mors weer omhoog te komen, vlakbij Naturalis. Dan is het simpel om via de Plesmanweg een aansluiting te maken op de A44. Het gaat hier om een verdiepte ligging. Uiteraard kunnen er afslagen komen. Hoe en waar precies, is nog niet bekend. Dat moet worden uitgewerkt. Het spoor kan ook onder de grond zodat de RijnGouwelijn er bovenop kan worden aangelegd om als stadstram te fungeren.

Churchill-avenue is geen gewone opwaardering
Het plan van Willem van der Pol heet Churchill-avenue. “Het is uitdrukkelijk geen opwaardering van een bestaand tracé, maar een nieuw ontwikkeld duurzaam wegtracé dat de bestaande route van de Lelylaan en Churchilllaan volgt. Het is ontworpen om het lokale verkeer af te kunnen wikkelen én het regionale verkeer snel door de stad te leiden”, vertelt Willem.“Daartoe wordt de Lelylaan overkapt en de Churchilllaan ondertunneld. Dit schept bovendien bovengronds ruimte om te bouwen.“ “De gemeente Leiden verplaatst het probleem met de N11 West variant naar buiten toe, maar iedereen weet dat dit als verkeersoplossing niet gaat werken”, aldus Van der Pol. “Leiden heeft een binnenring in gedachten, maar er blijft dan veel verkeer over de Churchilllaan komen. Leiden Zuid-West wordt daardoor één groot verkeersplein. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De negatieve score loopt verder op vanwege de doorsnijding van Voorschoten, de aantasting van landschappelijk schoon, de luchtvervuiling en door de hoge kosten van N11 West. Churchill-avenue is berekend op 225 miljoen euro en is daarmee de helft goedkoper. Alleen al de betere financierbaarheid in deze economisch krappe tijden maakt Churchill-avenue de feitelijke voorkeursvariant.”

 

Terug naar

Terug naar