Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van
 

Plan voor Lammenschansplein Leiden

De doorstroming van het verkeer op het Lammenschansplein in Leiden lijkt met eenvoudige middelen sterk te verbeteren.

Dat is de conclusie van de afstudeeropdracht van Marco Elsgeest, student aan de Hogeschool InHolland in Haarlem. Dat onderzoek heeft hij gedaan in opdracht en onder begeleiding van ingenieursbureau Breijn Leiderdorp.

Door op de Lammebrug de indeling van de rijstroken te wijzigen in twee rijstroken de stad uit en een rijstrook de stad in wordt een tijdswinst van vier minuten geboekt voor het verkeer dat via de Voorschoterweg en Europaweg Leiden verlaat. In omgekeerde richting wordt een tijdswinst van een tot twee minuten mogelijk. Naast de wijziging in de indeling van de brug zullen ook een verbeterde inrichting van het kruispunt en de aanpassing van de verkeersregelinstallatie moeten plaatsvinden. De details van dit voorstel zijn te bekijken en na te lezen op www.lammenschansplein.nl.

Wethouder John Steegh is zeer enthousiast over de plannen: ‘Dit is een oplossing voor de korte termijn die met beperkte middelen een groot effect lijkt te hebben. Zeker voor de komende jaren tot de Rijnlandroute en de Ringweg Oost gerealiseerd zijn, kan het voor een sterke verbetering van de bereikbaarheid van de stad zorgen. Ik ga dit plan aan de provincie Zuid-Holland voorleggen en als het maar even werkt, wil ik dat het zo snel mogelijk uitgevoerd wordt.’  

 

Terug naar

Terug naar