Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Ondertunneling Tjalmaweg te duur

CDA Katwijk niet blij met Collegevoorstel

DOOR ROB ONDERWATER
KATWIJK - De Tjalmaweg, onderdeel van de provinciale weg N206, wordt niet ondertunneld. Burgemeester en wethouders van Katwijk kiezen voor een verdiepte aanleg. Ondertunneling is volgens het college te duur.

De Tjalmaweg vormt het begin van de Rijnlandroute. Dat is de route die aangelegd gaat worden tussen Katwijk, Leiden, Voorschoten en de A4, bij Zoeterwoude. In de nieuwe situatie wordt de Tjalmaweg verdubbeld naar vier banen. Als Katwijk dat gedeelte van de weg ondertunneld wil hebben, moet de gemeente dat zelf betalen. Het college voorziet dat dit te duur gaat worden en heeft daarom gekozen voor een verdiepte ligging tot aan de Torenvlietsbrug bij Valkenburg.

Naast een verdiepte aanleg wil Katwijk een gedeeltelijke overkluizing. Rond die overkapping moet een bedrijventerrein komen als onderdeel van de Locatie Valkenburg.

Het CDA Katwijk had gevraagd om een volledige ondertunneling tussen het viaduct ter hoogte van de Zeeweg en de Torenvlietsbrug in Valkenburg. De raad nam vorig jaar een motie daarover aan. Jeroen Ravensbergen was namens die partij een van de opstellers.

Ravensbergen is niet blij met het besluit van het college. De gemeenteraad moet trouwens nog een oordeel geven over het voorstel. Ravensbergen: "De gemeente Katwijk heeft geld en wij vinden het belangrijk dat die weg ondertunneld wordt. Ik wil eerst wel eens weten wat voor bedrag hiermee uiteindelijk is gemoeid. De aandelen van Nuon kunnen volgens mij hiervoor worden ingezet."

Of het gedeelte tussen de Wassenaarseweg en de Zeeweg wel ondertunneld gaat worden, is nog niet zeker. Het college wees eerder een verzoek van de politiek 'wegens te duur' van de hand, maar daar nam de gemeenteraad geen genoegen mee. Op aandrang van burgers en de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn gaat het college ondertunneling van dat gedeelte opnieuw bekijken. Politiek en burgers vinden ondertunneling een uitgelezen mogelijkheid om de gespleten dorpsdelen 'Zee' en 'Binnen' met elkaar te verbinden. Ondertunneling van dat gedeelte kost vijftig miljoen euro, waarvoor de gemeente zelf moet opdraaien. De provincie heeft onlangs de startnotitie van de Milieu Effect Rapportage (MER) vastgesteld. Dat is een belangrijke stap vooruit op weg naar de aanleg, die in 2016 is voorzien. Er wordt de komende tijd gestudeerd op het ideale inpassingsplan.

Op aandrang van de statenfractie van de PvdA wordt het spoortracé (de weg loopt dan onder het spoor vanaf het Leidse station naar de Lammenschansweg) op haalbaarheid onderzocht. Gedeputeerde Asje van Dijk denkt dat dit tracé echter te duur wordt.

De provincie heeft inmiddels de volledige regie over de weg, dit om vertraging van juridische procedures te voorkomen.

Katwijk is daarmee akkoord, maar voor de gemeente Voorschoten is het uitschakelen van de regionale belangen onacceptabel. Voorschoten is de weg liever kwijt dan rijk.

Als de Rijnlandroute er dan toch moet komen, wil die gemeente de weg volledig ondertunneld hebben.

 

Terug naar

Terug naar