Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Provincie wil meer onderzoek

Spoortracé blijft optie N11-West

DOOR BINNERT GLASTRA
REGIO - De provincie laat toch verder onderzoeken of de Rijnlandroute in Leiden aangelegd kan worden onder het treinspoor. Provinciale Staten (PS) verwierpen gisteren het voorstel van gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) om dat niet te doen.  

De plannenmakerij voor de Rijnlandroute, die A4 en A44 met elkaar moet gaan verbinden, is op het punt gekomen dat moet worden onderzocht wat de effecten ervan zullen zijn op het milieu en de leefbaarheid. Een punt, zo betoogde Van Dijk, waarop je een keuze moet maken uit mogelijke tracés zodat alleen kansrijke overblijven.

En dat is een tunnel onder de spoorlijn in Leiden volgens hem niet. Volgens de meest recente schattingen kost zo'n tunnel 200 miljoen euro meer dan het voorkeurstracé van Provinciale Staten (GS) ten zuiden van de Stevenshof en door Voorschoten. Van Dijk wees erop, dat hem door de rijksoverheid te verstaan is gegeven, dat die alleen geld heeft voor een sobere en goedkope variant van de weg. Bovendien heeft Leiden niets aan een tunnel, omdat er vanuit de stad dan geen aansluitingen zijn op de Rijnlandroute. "Moet u eens kijken wat het kost om de weg ook voor Leiden aantrekkelijk te maken”, aldus Van Dijk. Alleen coalitiepartijen CDA en VVD waren het met de gedeputeerde eens. Op aangeven van coalitiepartij PvdA kreeg Van Dijk (29 stemmen voor en 22 tegen) toch de opdracht het spoortracé nog niet te schrappen. Een meerderheid van PS vindt de quick scan die naar het spoortracé werd gedaan, niet overtuigend genoeg. Teveel dingen blijven onduidelijk, die het verschil tussen beide varianten nog zouden kunnen verkleinen. Ze zijn het met Van Dijk eens dat het verschil ook groter kan blijken. Maar tot zes weken vertraging en € 50.000, de verwachte consequenties van het verder onderzoeken van de tunnel, vinden de voorstemmers acceptabel om dat zeker te weten.

Bovendien willen Provinciale Staten meer weten over de niet-financiële voordelen van een tunnel. Dan doorsnijdt de weg tenslotte geen groengebied en is geluidoverlast ondergronds weggewerkt. "Leefkwaliteit is veel waard, maar wij zijn nog steeds niet gewend dat ook in geld uit te drukken”, aldus Statenlid Alfred Blokhuizen (GroenLinks). Het kan ook geen kwaad, menen PS. "Geef het tracé een goede kans", aldus D66'er Geertjan Wenneker.

 

 

Terug naar

Terug naar