Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Milieuclubs omarmen rapport TNO over de Rijnlandroute


DOOR JANET VAN DIJK
LEIDEN/VOORSCHOTEN - Milieudefensie en het Platform Duurzaam Voorschoten dringen er sterk op aan om af te zien van een nieuwe weg tussen de A4 en de A44, de zogeheten Rijnlandroute. Zij voelen zich in hun verzet tegen de weg gesteund door het TNO-rapport dat de gemeente Voorschoten liet maken.

De weg door Voorschoten en langs de Leidse Stevenshof is 'een kostbaar project met duidelijk veel nadelen voor mens en milieu', stelt Milieudefensie in een persbericht. De organisatie wil dat eerst goed wordt bekeken hoe de verkeersproblemen plaatselijk kunnen worden opgelost en vooral ook hoe er meer en beter openbaar vervoer kan komen.

Ook het Platform Duurzaam Voorschoten wil een onderzoek naar verkeersmaatregelen. In een brief vraagt het de Leidse gemeenteraad te kijken naar maatregelen om de doorstroming op de Churchilllaan te verbeteren en om de aansluiting op de A4 en de A44 beter te maken. Met de verbreding van de N 206 tussen Leiden en Katwijk, langs het te bebouwen vliegkamp Valkenburg, zijn de ergste opstoppingen dan voorbij, denkt het Platform. Een nieuwe weg brengt juist nieuwe problemen met zich mee: verkeersproblemen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. De nieuwe weg kost volgens het platform tussen de 325 en 850 miljoen euro en dat bedrag moet alleen uitgegeven worden als de weg heel veel rendement oplevert. Dat zal niet zo zijn, verwacht het Platform. "Het rendement van de voorgenomen nieuwe verbinding in reistijd is verbijsterend: de Rijnlandroute zou maximaal 1 minuut tijdwinst per verplaatsing in de spits opleveren. Buiten de spitsuren zal de gemiddelde tijdwinst dus nog geringer zijn. Dit alleen al bewijst dat deze verbinding geen doelmatige oplossing kan worden."

Milieudefensie stelt dat gemeenten, provincie en het rijk het TNO-rapport niet naast zich neer kunnen leggen. De organisatie hoopt op 'een zorgvuldige besluitvorming, die recht doet aan mens en milieu'.

In het rapport staat dat twee onderzoeken naar nut en noodzaak van de nieuwe weg, gemaakt in opdracht van de provincie, niet deugen. De provincie beweert dat het onderzoek van TNO niet goed is gedaan.

 

 

Terug naar

Terug naar