Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Raad: smal draagvlak voor bebouwing Oostvlietpolder

Aan het eind van het debat wordt de slotsom opgemaakt: 19 van de 39 raadsleden zijn tegen bebouwing en 20 voor. Anno 2008 is er dus een uitgesproken uiterst smal draagvlak in de gemeenteraad voor het bouwen van een bedrijvenpark in de Oostvlietpolder.

LEIDEN - Via een interpellatie probeerde D66 tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandagavond niet alleen het college van B&W nader aan de tand te voelen over het bebouwen van de Oostvlietpolder, maar ook een debat over het 'nut en noodzaak anno 2008' uit te lokken. Onlangs heeft de Raad van State de bezwaren tegen het bestemmingsplan Oostvlietpolder, die onder andere waren ingebracht door de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder en bewoners van de Vrouwenweg. afgewezen. Daarmee kwam de weg vrij voor bebouwing van de polder.

door Gerrit Kleijn

Volgens D66-fractievoorzitter Paul van Meenen is het tien jaar geleden dat er feitelijk over het bebouwen van de Oostvlietpolder is gesproken. Alle punten die destijds voor bebouwing pleitten, wil hij nu opnieuw in de gemeenteraad tegen het licht houden. "Kloppen al die punten van destijds nog wel?"

Wethouder Marc Witteman (PvdA) voelt niets voor een nieuwe discussie in de gemeenteraad, want daar komt het voorstel van Van Meenen eigenlijk op neer. Witteman wil gewoon aan de slag met een inrichtingsplan voor de Oostvlietpolder. Ondanks dat D66 tot medio 2004 ook nog voor bebouwing van de Oostvlietpolder was, is dat nu niet meer het geval. "Maar wat doet dat er toe?", vraagt Van Meenen zich hardop af. Volgens de D66-voorman is iedere partij de afgelopen jaren "beurtelings voor of tegen het plan om de Oostvlietpolder te bebouwen geweest.

Hoewel burgemeester Lenferink de regie aardig in de hand houdt, ontstaat er toch een soort debat. Daarna dient D66 een motie in, met een lange lijst argumenten om de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder opnieuw te toetsen op nut en noodzaak. De reden daarvoor is dat D66 denkt dat het draagvlak voor bebouwing van de Oostvlietpolder smal is onder de Leidse burgers. De motie haalt het niet.

Bedrijvenpark

Nagenoeg alle partijen gaven maandagavond hun huidige visie op het bebouwen van de Oostvlietpolder. De PvdA kwam zelfs met een persverklaring waaruit blijkt dat de PvdA-fractie blij is dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de polder: Er mag een bedrijvenpark komen. De realisatie van een bedrijventerrein is volgens de PvdA een must om de centrumpositie van Leiden te verstevigen. "Ook de regio heeft dit bedrijvenpark nodig. We leven in Leiden niet op een eiland."

Volgens de PvdA is de realisatie van het bedrijventerrein goed voor de werkgelegenheid en goed voor de economische motor van de stad. Bovendien kan ook de leefbaarheid op sommige plekken in de stad verbeteren door milieuonvriendelijke of op een andere manier overlastgevende bedrijven, denk aan de Milieustraat, te verhuizen naar de Oostvlietpolder. Als aan het eind van het debat de slotsom wordt gemaakt is de stand 19 van de 39.

 

 

Terug naar

Terug naar