Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Poldervrienden geven niet op

Strijd om Oostvliet gaat door

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) blijft knokken tegen een bedrijventerrein in de polder. Nu de Raad van State een einde heeft gemaakt aan de juridische strijd van de vrienden, richten zij hun pijlen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

"Wat ons betreft vindt er in 2010 een afrekening plaats." Dat zegt VVO-voorzitter Hans Pieters. Hij heeft de hoop nog niet opgegeven dat de Oostvlietpolder groen blijft, ook al heeft de Raad van State (RvS) voor de VVO nadelig geoordeeld in het gevecht tegen het bestemmingsplan dat een bedrijventerrein mogelijk maakt. "De mensen willen daar geen bedrijven en wij vinden het een taak van de politiek om naar de burgers te luisteren. Wij denken, hopen, dat als die burgers zich in 2010 duidelijk uitspreken voor een groene polder, er een college komt dat anders denkt dan het huidige."

Dat betekent volgens Pieters een campagne om Leidenaars ervan te overtuigen straks niet op PvdA, VVD en GroenLinks te stemmen. Dat zijn volgens Pieters de partijen die écht bedrijven willen. Andere partijen die ermee instemden, deden dat omdat nu eenmaal in coalitieafspraken was vastgelegd de RvS-uitspraak als leidraad te nemen. In een ander politiek klimaat zullen die partijen dat volgens Pieters wellicht niet meer doen. "En al zijn we juridisch klaar, we gaan door tot de laatste snik."

De VVO wijst erop, dat het omstreden plan inmiddels meer dan tien jaar oud is. "De tijden zijn veranderd, Leiden krimpt. De visie op de behoefte aan bedrijventerreinen moet worden aangepast", aldus Pieters. Klopt niets van, stelt Ben Schuttenbeld van de Kamer van Koophandel en bedrijvenvereniging BV Leiden. "Er is nog altijd, zelfs bij dreigende recessie, een flink aantal bedrijven dat behoefte heeft aan uitbreiding", zegt hij, in die opvatting gesteund door de Leidse wethouder Marc Witteman. "En afspraak is afspraak. Als er nu toch geen bedrijventerrein komt, zullen wij juridisch alles uit de kast trekken", zegt Schuttenbeld.

Voor zover er bedrijfsruimte nodig is, meent Pieters, kan die gevonden worden door bestaande terreinen in de regio intensiever te gaan gebruiken. Daarvoor had de VVO onder meer de Grote Polder in Zoeterwoude op het oog. Maar dat is, zo laat de Zoeterwoudse wethouder Mirjam Ates weten, niet mogelijk. Dat terrein is volgens haar weliswaar opgeknapt, maar de zo ontstane ruimte is ook al weer op. Pieters denkt dat in de Grote Polder nog best wat te winnen is. "Bovendien zijn er nog meer terreinen in de regio."

Mogen is moeten
Hoewel sommigen zich vastklampen aan de hoop dat een bedrijventerrein in de polder mag maar niet moet, is dat volgens wethouder Marc Witteman (PvdA / economie) ijdele hoop. Er is weliswaar nog een zogeheten uitwerkingsplan nodig (waarschijnlijk klaar in 2010) voordat bedrijven mogen bouwen, het is volgens Witteman geen optie dat plan simpelweg niet te maken. "Dan moet je een wel heel belangrijk motief hebben", zegt hij. "En dat je de polder groen wilt houden is dat niet, met de jurisprudentie die er nu is."

 

Terug naar

Terug naar