Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Gemeenten buitenspel bij Rijnlandroute. 
Alleen Leiden positief

Provincie drukt weg door

DOOR MICHIEL DROST
REGI0 - De kleine gemeenten in de regio zijn ontstemd over het voornemen van de provincie om de Rijnlandroute zonder hen door te duwen. Volgende week beslissen Provinciale Staten of de provincie de gemeenten 'buitenspel' kan zetten bij de planvorming voor de nieuwe rijksweg.

De provincie wil een zogenoemd 'inpassingsplan' gebruiken, een mogelijkheid die sinds enkele maanden bestaat waardoor een gemeente die een plan weigert, opzij kan worden geschoven.

"Wij zijn liever baas in eigen buik", reageert een teleurgestelde wethouder Bruno van DunnÚ van Voorschoten, het dorp dat mogelijk doorklieft zal worden door de nieuwe weg.

De Zoeterwoudse wethouder Sjaak Stuijt vraagt zich af 'wat de stuurgroep van regiogemeenten nog stuurt'. Zijn Leiderdorpse collega Peter Glasbeek spreekt van 'verlicht despotisme' en de Wassenaarse wethouder Nico Alkemade vindt het een teken van 'weinig vertrouwen in de samenwerking met gemeenten'.

Zo ook Wim ter Keurs namens de stichting Behoud Rijnland: "Dat de provincie elke tegenwerking onmogelijk wil maken, is een zwaktebod: als zoveel macht nodig is, hebben ze blijkbaar geen goede argumenten."

De Leidse wethouder John Steegh is 'ontzettend blij dat er vooruitgang wordt geboekt' met de nieuwe weg. Hij denkt dat die er zo een stuk sneller kan komen. "En als we het toch niet met de plannen eens zijn, kunnen we dat altijd nog aankaarten bij de rechter. Ik hoop wel dat de expertise van ons gebruikt wordt."

Als Provinciale Staten instemmen met het voorstel, mogen de gemeenteraden van Voorschoten, Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar nog reageren. Het inpassingsplan wordt uitgewerkt nadat in juli 2009 het tracÚ voor de weg is bepaald. In 2012 wil de provincie beginnen met de aanleg.

 

 

Terug naar

Terug naar