Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Bovengrondse Ringweg Oost over
Sumatrastraat en Zijldijk blijft ‘terugvaloptie’

Leiden zoekt geld tunnel

DOOR AAD RIETVELD
LEIDEN - De ontbrekende schakel in de Ringweg Oost, van de Kanaalweg via de Zijldijk naar de Willem de Zwijgerlaan, moet deels in een tunnel komen te liggen. Dat besluit hebben burgemeester en wethouders gisteren genomen. Maar waar het geld voor de tunnel - 25 miljoen euro - vandaan moet komen, dat weet wethouder John Steegh (Verkeer) nog niet. "Voor het eerst in de geschiedenis investeert de gemeente Leiden honderden miljoenen in de bereikbaarheid van de stad. Daar ben ik trots op", zei Steegh bij de presentatie van de bereikbaarheidsplannen. Leiden investeert daar 164 miljoen euro in, de provincie 151 miljoen. Van dat geld gaat 101 miljoen euro naar de Ringweg Oost. Dat is precies genoeg om die weg bovengronds aan te leggen, met éénrichtingverkeer op de Sumatrastraat in Leiden en op de Zijldijk in Leiderdorp. "Dat blijft een terugvaloptie", zegt Steegh_

Maar de eerste voorkeur van Leiden is een tunnel vanaf industrieterrein De Waard die bovenkomt op de Baanderij in Leiderdorp. Van daar gaat het verkeer dan via de Rietschans naar de Willem de Zwijgerlaan. Naar het geld voor die tunnel gaat Steegh op zoek. Hij hoopt onder meer op een bijdrage van de gemeente Leiderdorp. "Die heeft belang bij deze ringweg, want uit berekeningen is gebleken dat die leidt tot minder verkeer over de Engelendaal en de Persant Snoepweg. En die tunnel leidt tot minder verkeersoverlast voor bewoners van de Zijldijk."

Het eerste werk dat wordt uitgevoerd aan de Ringweg Oost, is de bouw van een brug van de Kanaalweg over de Nieuwe Rijn naar industrieterrein De Waard. Die is in ieder geval nodig.

De Ringweg is een voorwaarde voor een aanleg van de Rijn Gouwe Lijn over de Hooigracht en de Langegracht, waarover gemeente en provincie een akkoord hebben bereikt. Als in 2014 de aanleg van de RGL begint, moet het bestemmingsverkeer van die grachten verdwenen zijn. Over Hooigracht en Langegracht rijden nu 18.000 auto's per dag. "Die gaan wij sterk verleiden om voor de ringweg te kiezen", aldus Steegh. "Die ringweg biedt ons eindelijk de mogelijkheid de binnenstad echt autoluw te maken."

Nu de RGL niet door de Breestraat komt, gaat de gemeente met de winkeliers daar praten over een economisch verbeterplan. De Breestraat moet, vinden B en W, deel blijven van 'het economische hart van de stad'. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om de Breestraat na 2015 busvrij te maken.

315 miljoen
Gemeente, provincie en rijk investeren de komende jaren 315 miljoen euro in verkeersmaatregelen om Leiden beter bereikbaar te maken. Hiervan komt 164 miljoen van de gemeente, 151 miljoen van de provincie en 10 miljoen van het Rijk,

Hier gaat het geld naar toe: 

. Rijn Gouwe Lijn: 150 miljoen euro
. Ringweg-Oost 101 miljoen
. Kruispunt Plesmanlaan- Haagsche Schouwweg: 30 miljoen
. Willem de Zwijgerlaan: 44 miljoen.

 

Terug naar

Terug naar