Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  :
 

'Investeer in Rijnlandroute'

Bedrijfsleven voert druk op Eurlings op

DOOR ROB ONDERWATER
REGIO - 'Minister, kom over de brug met geld voor de RijnlandRoute.' Dat is boodschap van het bedrijfsleven uit de regio aan de betreffende bewindsman, Camiel Eurlings.

De Kamer van Koophandel lanceerde gisteravond vanuit bloemenveiling FloraHolland in Rijnsburg de website kvk.nl/rijnlandroute. Het is de bedoeling dat de bezoekers van de site een petitie ondertekenen. Met de handtekeningen willen de initiatiefnemers de minister overtuigen om de weg te financieren.

Eind december gaat de Tweede Kamer in het zogeheten MIRT-overleg (Meerjaren Investering Ruimte en Transport) weer beslissen voor welke wegen in Nederland geld wordt gereserveerd. Officieel is er geen geld voor de RijnlandRoute, wel is vorig jaar een motie aangenomen waarin staat dat de aanleg van de route in samenhang gezien moet worden met de bouw van huizen. Die huizen komen er niet voordat de weg er is.

De Kamer van Koophandel zou graag zien dat de Kamerleden zich hardmaken voor de route en de minister ervan overtuigen dat er geld vrijgemaakt moet worden. Want de nood is hoog onder het bedrijfsleven in de regio. Vooral de bloemenveiling FloraHolland heeft bij monde van de toenmalige vestigingsmanager Jaap de Mol vaak aandacht gevraagd voor de aanleg van de RijnlandRoute omdat het vrachtverkeer steeds vaker vast loopt. Dat is dodelijk voor de bloemenbranche, die gebaat is bij snelle verplaatsing van de 'verse' producten.

De files in de regio kosten het bedrijfsleven per jaar 300 tot 400 miljoen euro, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. "Al bij een tijdwinst van één minuut levert dat vijftien miljoen minder verlies op", onderstreept directeur Ben Schuttenbeld van de Kamer van Koophandel het belang van een beter wegennet. "Het is gewoon dramatisch. Vanaf 1980 is het autobezit verdubbeld en zijn er heel veel huizen gebouwd. Verder zijn er meer banen gekomen. Oftewel, een enorme mobiliteitsgroei, maar er zijn geen wegen bijgekomen."

Die extra wegen zijn nodig ook om ervoor te zorgen dat de economie aantrekt. "Het is hoog tijd dat de overheid nu geld steekt in bereikbaarheid", zegt Schuttenbeld. "Het is een investering in de toekomst." Aan het initiatief doen mee: Bedrijfsleven Rijnland, werkgeversorganisatie VNO-NCW, Holland Rijnland, Kamer van Koophandel regio Den Haag, de Katwijkse Ondernemers Vereniging KOV, Greenport en vervoersorganisaties EVO en TLN. Schuttenbeld kondigt trouwens nog meer initiatieven aan.

Het voorkeurstracé van de RijnlandRoute loopt van Katwijk via de N206 naar het Transferium bij Oegstgeest. Dan slaat de weg rechts over een verbrede A44 tot aan de Maaldrift in Wassenaar waar de weg via Stevenshof naar Voorschoten loopt. Daar moet de weg verdiept of ondersteunend via Noord-Hofland aansluiten op de A4. Over het tracé dat door Voorschoten loopt, is nog onduidelijkheid. De gemeente wil dat de weg volledig wordt ondertunneld. Het is de vraag of daar geld voor gereserveerd wordt.

 

 

Terug naar

Terug naar