Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van


Verdeelde reacties op bouwen in Oostvlietpolder

LEIDEN - Uit de Leidse regio komen sterk verdeelde reacties op de uitspraak van de Raad van State over de Oostvlietpolder. Woensdag werd besloten dat de bouw van een bedrijventerrein definitief door mag gaan.

Gemeente en ondernemers zijn blij dat er na jaren procederen eindelijk toestemming is gegeven voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de polder. Bij de Kamer van Koophandel gaat door het bericht de champagne open. Maar voor bewoners en de vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder is het een droevige dag, omdat een waardevol veenweidegebied verdwijnt.

De Raad van State heeft vrijwel alle beroepen van bewoners en de vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder ongegrond verklaard. Daarmee komt er een einde aan een discussie die al vijf jaar aan de gang is. Hoger beroep is niet meer mogelijk.

Milieu
De bewoners zijn bang dat de komst van het bedrijventerrein leidt tot een toename van het verkeer, geluidsoverlast en stank. Drie jaar geleden kregen ze nog gelijk van de Raad van State en werd het plan stilgelegd. De provincie en gemeente Leiden hebben sindsdien meer onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het milieu. De rechter is daarmee nu tevreden.

Inpassing
De eerste bedrijven kunnen zich pas eind 2010 op het terrein vestigen. De gemeente wil eerst met alle betrokkenen om tafel om over de inpassing te praten. De vereniging Oosvlietpolder noemt dat gebaar een heel klein pleistertje op de wonde. Ook op een ondergeschikt punt krijgen de bewoners hun zin; er mogen geen windturbines van 115 meter in de polder komen.

 

Terug naar

Terug naar