Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Uit :

Meeste beroepen tegen bedrijventerrein Oostvlietpolder ongegrond

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vrijwel alle beroepen tegen het bestemmingsplan "Oostvlietpolder" van de gemeente Leiden ongegrond verklaard. Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland had dit bestemmingsplan, dat onder andere een bedrijventerrein van 35 hectare in het gebied mogelijk maakt, goedgekeurd. Onder meer de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de Vereniging Bewoners Vrouwenweg verzetten zich daartegen en gingen in beroep bij de Raad van State. 
Hun voornaamste bezwaren tegen het plan hebben betrekking op de verkeersintensiteit, de verkeersontsluiting en de luchtkwaliteit. Volgens de verenigingen heeft de gemeente de toename van verkeer als gevolg van het bedrijventerrein onjuist berekend, en heeft het plan negatieve effecten voor de luchtkwaliteit. Daarbij deugt de afwikkeling van verkeer in het gebied volgens hen niet. Op al deze punten zijn zij door de Raad van State nu in het ongelijk gesteld.

Het gevolg van deze uitspraak is dat het plan voor het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder definitief doorgang kan vinden. In een eerdere uitspraak van 20 april 2005 vernietigde de Raad van State nog een eerdere versie van het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan, onder meer omdat de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de verkeersafwikkeling onvoldoende waren onderzocht. Deze uitspraak is onder zaaknummer 200406300/1 te vinden op de site van de Raad van State. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.