Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Minder auto's in Leiderdorp door ringweg

Leiderdorp -  Een nieuwe Ringweg-Oost vermindert het verkeer in Leiderdorp, vooral op de Van der Valk Boumanweg, de Persant Snoepweg en de Engelendaal. Daar ontstaat ruimte voor een bus- of trambaan naar Leiden Centraal. Ook is een veilige fietsroute naar Leiden mogelijk.

Dat is de conclusie van een verkeersrapport van de gemeente Leiderdorp en bureau Goudappel Coffeng over de gevolgen van de geplande Leidse rondweg, die via de Kanaalweg en De Waard naar de Zijldijk loopt, met een tunnel onder de Zijl. De voorkeur van Leiden en Leiderdorp gaat uit naar deze variant, ook al maakt de tunnel de weg 25 miljoen euro duurder.

De conclusie is vooralsnog dat dat zo is. Als er niets gebeurt, neemt de hoeveelheid auto's op de Leiderdorpse wegen de komende jaren fors toe. Met de aanleg van de Ringweg-Oost neemt het verkeer vooral in de gemeente zelf af. Er is dan wel sprake van een forse toename van het verkeer op de Rietschans.