Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Provincie gijzelt bevolking om RijnlandRoute te forceren

De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland gevraagd zo snel mogelijk geld vrij te maken voor de verbetering van de bestaande N206-route door Leiden (Lelylaan - Churchilllaan - Lammeschansplein - Lammebrug - Europaweg). De stichting wijst Provinciale Staten erop, dat nog steeds onzeker is óf de RijnlandRoute wel wordt aangelegd. Hoe dan ook, de aanleg van die weg laat nog vele jaren op zich wachten. Bovendien is allang bekend, dat de RijnlandRoute de problemen op de bestaande route niet zal oplossen.

Volgens Behoud Rijnland zullen er op de bestaande route dus hoe dan ook snel maatregelen genomen moeten worden ter wille van de leefbaarheid, de veiligheid en de doorstroming. Volgens de stichting kan de provincie er niet met goed fatsoen voor kiezen om de problemen daar maar te laten bestaan en de nodige maatregelen maar achterwege te laten om zo de druk op de aanleg van de RijnlandRoute hoog te houden. Daarmee zou de provincie de bevolking immers jarenlang 'in gijzeling houden',

Behoud Rijnland waarschuwt de provincie dat haar verzoek geen vrijblijvend karakter heeft. De stichting zal op grond van de Algemene wet bestuursrecht formeel bezwaar maken, als Provinciale Staten haar verzoek niet inwilligen of niet binnen zes weken erop reageren.

WIM TER KEURS,
VOORZITTER VAN BEHOUD RIJNLAND.

 

Terug naar

Terug naar