Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Randstad moet internationale topregio worden

 ‘Leiden moet meer en hoger bouwen’

DOOR BINNERT GLASTRA.
LEIDEN - De stad Leiden moet, als het aan de overheid ligt, meer en hoger gaan bouwen. Om in de toekomst ruimte te kunnen bieden aan bedrijven en bewoners, maar ook om van de Randstad een 'internationale topregio' te maken. Dat valt af te leiden uit de vorige week gepresenteerde Structuurvisie Randstad 2040.

Leiden valt er in de nieuwe structuurvisie steeds net een beetje buiten, zo precies gelegen tussen de veel belangrijkere noord- en zuidkant van de Randstad: Rotterdam, Amsterdam/Schiphol, Den Haag en Utrecht. Dat zijn de steden die het meest moeten doen om de Randstad wereldwijd nog beter op de kaart te zetten. Behalve als het gaat om woningbouw. Dan moet Leiden ook meedoen. Tot 2040 zijn er tenminste een half, en afhankelijk van economische groei, misschien wel een heel miljoen extra woningen nodig in de Randstad. Dat is tien tot twintig keer de omvang van Amersfoort, staat ter verduidelijking in de structuurvisie.

Momenteel is Leiden een van de gemeenten die het slechtst presteren als het gaat om het neerzetten van nieuwe huizen. Sinds begin vorig jaar beschikt Leiden wel over een eigen hoogbouwvisie. Daarin worden vooral de Leeuwenhoek, het stationsgebied en Lammenschans genoemd als mogelijke plek om hoogbouw (50-70 meter) neer te zetten. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. "Wij vinden onszelf al een erg volgebouwde stad", zegt wethouder John Steegh (milieu en verkeer). "Let wel, het is een vráág van de rijksoverheid. Wij zullen het alleen doen als er een leefbare stad overblijft met voldoende groen en schone lucht." Leiden kwam onder meer tot de hoogbouwvisie omdat de gemeente woonruimte wil bouwen voor 'kenniswerkers'. Dat sluit heel goed aan bij de nu gepresenteerde structuurvisie voor de toekomst van de Randstad. De 'hoogwaardige economische clusters rond de zes universiteiten in de Randstad', zoals het Bio Science Park, moeten namelijk versterkt worden. Daar is Leiden al mee bezig. "Binnenkort spreken we weer met de universiteit over de gewenste bedrijvigheid en werkgelegenheid", aldus Steegh.

Natuur neemt in de structuurvisie een belangrijke plek in. Vooral het Groene Hart is belangrijk. Daarnaast wordt gedacht aan 'metropolitanenparken', zoals het Central Park in New York. In deze regio wordt ook gezocht naar een geschikte plek voor zo'n park, met name in het gebied tussen Valkenburgsemeer, Wassenaar en Voorschoten. Als het aan Steegh ligt, komt er ook in de stad meer groen bij. "Misschien kunnen er wel extra woningen bij, maar dan - met hoogbouw kan dat - met extra aandacht voor het groen eromheen."

Bij de betere bereikbaarheid die de overheid in de structuurvisie nastreeft, lijkt Leiden naast het net te vissen. Het kabinet wil vooral een aantal bestaande verbindingen verbeteren en er meerdere soorten vervoer langs samenbrengen. De A4 is er daar één van, maar vanuit de gedachte de verbinding Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Antwerpen te verbeteren.

 

Terug naar

Terug naar