Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

‘Tunnel duurder, maar brengt ook het meeste op’

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - De bedenkers van tunnelalternatieven voor de Rijnlandroute, die bij Leiden de A4 met A44 moet gaan verbinden, zijn voorzichtig verheugd over een onderzoek daarnaar van Arcadis. De tunnel blijkt duurder dan ze dachten, maar niet zoveel dat hij volgens hen als optie al zou moeten afvallen.

"Als je kijkt naar de toekomst is het de meest duurzame oplossing." Dat zegt Henk Osinga van de werkgroep die voor de wijkvereniging Stevenshof meerdere alternatieven voor de Rijnlandroute aandroeg bij de provincie. "De onderzochte tunnel onder het spoor scoort op diverse punten beter dan het voorkeurstracé van de provincie door Voorschoten en langs de Stevenshof. De tunnel is beter voor het groen, duurzamer en veiliger."

Osinga is teleurgesteld dat Arcadis concludeert dat de tunnel niet bij Naturalis weer boven de grond kan komen zoals de wijkvereniging bedacht, maar pas bij de Haagse Schouwweg. "Daarmee haal je één van de pluspunten weg. Bij Naturalis kun je direct terug de stad in, nu moet er een weg langs de Plesmanlaan komen. Maar ik ben allang blij, een jaar geleden lag alleen het voorkeurstracé op tafel."

Over de extra kosten ten opzichte van het voorkeurstracé is Osinga nog niet overtuigd door Arcadis. Volgens de onderzoekers kost de tunnel 299 miljoen meer. "Maar in de voorkeursvariant (458 miljoen, red.) zijn ook nog 'onderzoeksgebieden' en is geen rekening gehouden met eventueel verdiept aanleggen bij de Stevenshof." Ook over Arcadis' inschatting van de tijdwinst die de tunnel oplevert, bijna een minuut, heeft Osinga twijfels. "We hebben gevraagd dat nog eens kritisch te bekijken. Gevoelsmatig zeg ik dat een tunnel van 3,3 kilometer meer tijdwinst moet opleveren ten opzichte van een 10 kilometer lange route."

Ook de Leidse D66-fractie houdt na het onderzoek van Arcadis hoop op een tunnel. Net als de wijkvereniging Stevenshof had ook die partij een tunnel aangedragen als alternatief. De partij heeft er zelfs al een naam voor: de Rembrandttunnel. "Het was woensdag een bemoedigende bijeenkomst bij de presentatie van de onderzoeksresultaten, ook al heeft gedeputeerde Asje van Dijk nog niet gezegd dat het een fantastisch plan is", zegt D66-duoraadslid Peter Bootsma. "Dat komt ook omdat het zo'n groot bedrag is. Dat kan de provincie niet alleen, daar is ook een besluit voor nodig op rijksniveau. Maar de kosten zijn dan wel het hoogste van de alternatieven, de opbrengst is dat ook. Wij willen in elk geval dat het spoortracé in de milieu effectrapportage (MER) meegaat en preciezer wordt uitgerekend."

In oktober wordt waarschijnlijk besloten of het tracé in de race blijft. Het Arcadis-onderzoek was nodig om over het spoortracé net zoveel te weten te komen als over andere opties. Ook de zogenoemde Churchill Avenue die de wijkvereniging aandroeg als alternatief, doet bijvoorbeeld nog mee. In dat alternatief worden Churchilllaan en Dr. Lelylaan tunnels waarop gebouwd kan worden.

 

Terug naar

Terug naar