Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Tunnel in de stad: 747 miljoen

 

DOOR JANET VAN DIJK
LEIDEN - Een boortunnel dwars door Leiden kost 747 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek door bureau Arcadis. Het onderzoek, een zogeheten quick scan, is gedaan op verzoek van de provincie. De tunnel tussen de A4 en de A44 zou een alternatief kunnen zijn voor een nieuwe weg in de Leidse regio, de zogeheten Rijnlandroute. Daartegen bestaan grote bezwaren, omdat de weg dwars door Voorschoten en pal langs de Stevenshof zou lopen.

Bewoners van de Stevenshof, een groep burgers uit de regio en nog een andere groep met onder meer leden van D66, bedachten daarom alternatieven. Een van de mogelijkheden is om de route tussen de Bollenstreek en de A44 te verbeteren met een tunnel door Leiden.

De resultaten van de zogeheten quick scan werden gisteren gepresenteerd aan burgers, die op initiatief van het provinciebestuur meedenken over de plannen. De tunnel is duurder dan een nieuwe weg van Katwijk naar de A4 bij Zoeterwoude, die 458 miljoen zou kosten. De Stevenshofgroep schatte in dat er ongeveer 550 miljoen euro nodig is voor de stadstunnel. Arcadis komt op een hoger bedrag uit. Een van de oorzaken is dat de tunnel niet bij Naturalis naar boven kan, zoals de plannenmakers wilden. De ruimte is daar te beperkt. De oplossing van Arcadis is om de tunnel bij de kruising met de Haagse Schouwweg naar boven te laten komen. De tunnel wordt daardoor iets langer en dus duurder; Om het verkeer terug naar de stad te leiden is een parallelweg langs de Plesmanlaan nodig. Daarnaast kan de weg op enkele plekken niet door een betonnen tunnel, omdat gebouwen te dichtbij staan. Dan is een stalen bak nodig, die ook meer geld kost.


Tunnel onder spoor

De door Arcadis onderzochte tunnel gaat bij de A4/N11 de grond in en komt op de Plesman laan bij de kruising met de Haagse Schouwweg weer boven. De tunnel heeft een lengte van 3.3 kilometer en loopt volledig onder de spoorlijn door. Boren onder huizen of andere gebouwen brengt te veel risico's met zich mee en gebeurt om die reden eigenlijk nooit in Nederland. De tunnel zou twee keer twee rijstroken krijgen door twee buizen met een totale breedte van 32 meter. In de tunnel geldt een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.
 

Omdat er te weinig verkeersgegevens beschikbaar waren, was het voor de onderzoekers moeilijk om een reistijdwinst te berekenen. Zij konden alleen een vergelijking maken van de route Katwijk-Alphen aan den Rijn. Op dat traject zou, de weg met de stadstunnel een kleine minuut sneller zijn dan de nieuwe weg. Omgerekend zou die tijdsbesparing 416 miljoen euro opleveren, maximaal 14 procent meer dan de nieuwe Rijnlandroute. Afgesproken is om snel beter uit te zoeken welke verkeerseffecten een tunnel door de stad heeft.

Ook op andere punten scoort het alternatief met de tunnel beter dan een nieuwe weg: er verdwijnt minder natuur, er ontstaat minder geluidsoverlast, er hoeven minder gebouwen te worden gesloopt en er ontstaat minder luchtvervuiling, behalve bij de in- en uitgang van de tunnel.

 

Terug naar

Terug naar