Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Van :

Minder file in 2e kwartaal, dure brandstof mogelijk oorzaak

In het tweede kwartaal stond Nederland minder in de file dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De files namen met bijna drie procent af ten opzichte van dezelfde periode in 2007.

Het eerste kwartaal van 2008 was nog drukker dan vorig jaar, maar daarbij speelde met name de grote hoeveelheid file na de sneeuw op 25 maart een rol. Wordt die dag buiten beschouwing gelaten dan was het eerste kwartaal maar fractioneel drukker dan de eerste drie maanden van 2007.

Het (gemiddeld) betere weer is één van de oorzaken, maar zeer waarschijnlijk is ook het effect van de sterk stijgende brandstofprijzen merkbaar. Een eerste indicatie in die richting is de relatief snel dalende filedruk op zaterdag en zondag. Verwacht mag worden dat recreatief verkeer gevoeliger is voor stijgingen van de brandstofprijs dan zakelijk of woon-werk-verkeer.

Bovendien wijst ook een dalend aantal totaal per auto afgelegde kilometers in die richting. Eerder al werd vanuit het buitenland gemeld dat de stijgende brandstofprijzen effect hadden op het aantal afgelegde kilometers.

Daar waar donderdag traditioneel de drukste dag van de week was, is inmiddels dinsdag de dag waarop de meeste file staat. Verder valt op dat de ochtendspits gemiddeld wat later en de avondspits wat eerder begint dan in 2007.

De files in de ochtend en tussen de ochtend en avondspits namen toe met respectievelijk 5,3 en 9 %. De filedruk in de avond en nacht nam flink af, hetgeen wordt verklaard doordat er minder files als gevolg van werkzaamheden stonden.

Culemborg op de A2 richting 's-Hertogenbosch valt de twijfelachtige eer te beurt het belangrijkste knelpunt te zijn. Was de nummer 1 positie in de knelpuntenlijst jarenlang in handen van Hoogmade op de A4 richting Delft, door een stijging van maar liefst 62% steeg de filedruk bij Culemborg van de vijfde naar de eerste plek. De A2 is sowiezo een probleemplek: de A2 tussen Amsterdam en 's-Hertogenbosch komt vier keer voor in de lijst met drukste trajecten (Utrecht – 's-Hertogenbosch [1], Utrecht- Amsterdam [6], 's-Hertogenbosch-Utrecht [7] en Amsterdam-Utrecht [10]).

 

Terug naar

Terug naar