Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van


Minder woningen gebouwd in Zuid-Holland dan afgesproken

DEN HAAG - In de provincie Zuid-Holland worden in de periode 2005-2010 minder woningen gebouwd dan afgesproken. In 2005 is de Provinciale Woonvisie opgesteld.

Op basis daarvan zijn er afspraken gemaakt met de regio's en het Rijk, maar nu blijkt dat van de afgesproken woningproductie 20 % niet wordt gehaald. Dat is volgens de provincie rond het landelijk gemiddelde.

De voorkeur voor het wonen in stedelijke gebieden lijkt gegroeid, met name onder alleenstaanden en allochtonen. Daardoor zou er minder vraag zijn naar woningen in het Groene Hart.

 

Terug naar

Terug naar