Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van :


Aangepast plan voor Valkenburg

KATWIJK De plannen voor de ontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg zijn aangepast. Dat gebeurde naar aanleiding van de reacties tijdens de inspraakprocedure.

Er is onder meer afgesproken dat naast het gebied "De Zijlhoek" ook "De Woerd" behouden blijft voor glastuinbouw. Verder is het aantal woningen dat wordt gebouwd, nu vastgesteld op 4500 tot 5000. Ook blijft er een groene buffer tussen Rijnland en Haaglanden en een ecologische verbinding van de duinen naar het Groene Hart.

Het nieuwe plan wordt waarschijnlijk in september door de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar behandeld.

 

Terug naar

Terug naar