Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van :

Simpel alternatief voor Rijnlandroute

Door SUK-JAE HUMMELEN
LEIDEN - Het plan was door al zijn eenvoud en voordelen niet te negeren, zei statenlid Loose.

De provincie Zuid-Holland gaat alsnog onderzoeken of een tunnel dwars door Leiden een goede verbinding is tussen de A4 en A44, de zogenoemde Rijnlandroute. Dat is gisteren door provinciale staten besloten.

Automobilisten die vanaf Alphen over de N11 komen aanrijden duiken vlak na Zoeterwoude de tunnel in, volgen het treinspoor Leiden-Utrecht en komen bij museum Naturalis weer boven de grond.

Het besluit betekent een overwinning voor D66 in Leiden, die de spoortunnelvariant (ook wel Rembrandttunnel genoemd) bedacht. Eerder zei fractievoorzitter Van Meenen de Rijnlandroute niet te willen zien, voelen of ruiken.

Volgens D66 in Leiden biedt de Rembrandttunnel veel voordelen: het is verreweg de kortste route en spaart het milieu. Daarbij betoogt Van Meenen dat de tunnel weliswaar op korte termijn duurder is maar op de lange termijn goedkoper.

D66 kreeg gisteren vooral steun van de provinciale PvdA. Statenlid Loose sprak van een minuten kortere reistijd en grote benzinebesparing.

De Rembrandttunnel volgt niet alleen grotendeels het spoor maar kruist ook grote wateren als het Rijn- en Schiekanaal en de Oude Rijn.

Het huidige voorkeurstracé, dat gisteren ook goedgekeurd werd, stuit op veel weerstand omdat het dwars door Voorschoten en vlak langs de Leidse Stevenshof loopt. Hierna volgt een zogenoemde Mer-studie waarbij de gevolgen voor het milieu worden bekeken. Dan wordt ook een van de alternatieven van de wijkraad Stevenshof bekeken: verbreding, verdieping, overkapping en verbouwing van de Churchilllaan en Dr. Lelylaan.

 

Terug naar

Terug naar