Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Uit het

Rijnlandroute stap dichterbij

DEN HAAG - De komst van een nieuwe weg tussen de A4 bij Leiden en Katwijk is een stapje dichterbij gekomen. De Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden woensdag in met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de zogenoemde Rijnlandroute.

De Rijnlandroute loopt vanaf de A4 via de gemeente Voorschoten ten zuiden van de bebouwde kom van Leiden naar Katwijk. Veel inwoners van Voorschoten en de Leidse wijk Stevenshof zijn tegen de nieuwe weg. Vooral de SP nam het gisteren voor hen op en stelde in een motie voor de MKBA aan te houden en opnieuw te herzien.

SP’er Maassen nam het verantwoordelijk gedeputeerde Van Dijk zeer kwalijk dat hij geen rekening hield met kritiek van de Randstedelijke Rekenkamer. Die constateerde dat de MKBA niet voldoende onderbouwd is en adviseerde Provinciale Staten het besluit aan te houden. De SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bang dat er aan het voorkeurstracé dat in de MKBA is genoemd niet meer gemorreld kan worden.

Volgens Van Dijk is er echter in een later stadium nog volop tijd om naar alternatieven te kijken. Een amendement van coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie/SGP onderstreepte dat nog eens. Deze partijen willen ook dat Gedeputeerde Staten snel onderzoeken of het alternatief ”A Spoortracé” haalbaar is. Van Dijk zegde toe deze quickscan te laten uitvoeren.

 

Terug naar

Terug naar