Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Groen licht RGL-dwang Breestraat

Leiden -  Het voorstel om het streekplan in Leiden zodanig aan te passen, dat de sneltram Rijn Gouwe Lijn (RGL) door de Breestraat kan worden aangelegd - desnoods onder dwang - is woensdagmiddag redelijk probleemloos door Provinciale Staten aanvaard.

Weliswaar diende de SP een motie van afkeuring in tegen Gedeputeerde Staten, maar dat ging de rest van de oppositie te ver.

De discussie spitste zich voornamelijk toe op de vraag of nu wel of geen zogeheten Milieu Effect Rapportage (MER) moet worden gemaakt bij de verandering van het streekplan. Gedeputeerde Staten (GS) menen van niet, onder meer omdat de commissie-MER dat van mening zou zijn. Of dat klopt, is de afgelopen weken twijfelachtig geworden. Uit een recente brief blijkt dat de commissie hierover nooit advies heeft verstrekt en mogelijk verkeerd begrepen is.

Statenlid Erik Maassen (SP) vond niet dat hij op basis van dat soort informatie een goed besluit kon nemen. Sterker, hij is van mening door GS verkeerd te zijn geďnformeerd. Dat is een politieke doodzonde en Maassen probeerde daar ook consequenties aan te verbinden. Hij diende een motie van afkeuring in tegen GS. Steun vond hij er echter niet voor, de motie ging de rest van de oppositie te ver. Hans Démoed (CDA) vond de motie tendentieus omdat Maassen eigen meningen in zijn motie volgens hem als feiten neerzette.

Geetjan Wenneker van D66 verzocht GS om voor de zekerheid aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken te gaan vragen of er nu wel of geen MER nodig is. ,,De minister zal ons zien aankomen'', zei gedeputeerde Manita Koop (CDA) daarop. ,,Laten we het niet onnodig gecompliceerd maken.'' Ook dit voorstel sneuvelde daarop bij de stemming erover.

 

Terug naar

Terug naar