Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Gedeputeerde: 'Inspraak werkt'

Serieus onderzoek tunnels

DOOR JANET VAN DIJK
DEN HAAG/REGIO - Er komt een 'bloedserieus' onderzoek naar de alternatieven voor de nieuwe Rijnlandroute, zoals een tunnel in Leiden. Dat is gisteravond toegezegd door de provincie.

Gedeputeerde CDA'er Asje van Dijk, binnen het dagelijks bestuur van de provincie verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, beloofde een 'bloedserieus' en 'volwaardig' onderzoek naar varianten die de afgelopen weken zijn aangedragen door onder meer de Wijkraad Stevenshof en een vertegenwoordiging van regiobewoners. De bedenkers van de voorstellen worden daarbij nadrukkelijk betrokken, beloofde Van Dijk. De varianten gaan uit van een verdiepte weg of een weg in een tunnel door Leiden van de A44 naar de A4. Het is de bedoeling. om in overleg met de bedenkers te komen tot een alternatief met diverse 'modules'.

Van Dijk deed de toezegging gisteravond tijdens een commissievergadering in het Haagse provinciehuis. De provincie neemt op 25 juni een besluit over het vervolgtraject. Er waren veertien insprekers. Een overgrote meerderheid pleitte voor alternatieve oplossingen voor een nieuwe Rijnlandroute van Katwijk naar Leiden, langs de Stevenshof door Voorschoten naar de A4 en N11 bij Zoeterwoude.

Voorstellen om al heel snel maatregelen te nemen om de huidige verkeersknelpunten in de regio op te lossen, wees de gedeputeerde af. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbreding van de Tjalmaweg tussen Katwijk en Leiden, verbreding van de Lammebrug naar de A4 en maatregelen op het Lammenschansplein. Volgens Van Dijk is daar nu geen geld voor gereserveerd en bovendien wil hij er geen geld aan uitgeven zolang onduidelijk is hoe de definitieve oplossing er uit zal zien.

Het oorspronkelijke voorstel van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, was om een voorkeurstracé aan te wijzen voor de nieuwe weg van Katwijk, via Leiden, door Voorschoten naar de A4. Daarnaast zou in een vervolgstudie, de zogeheten Milieu Effect Rapportage, een onderzoek moeten komen naar een opwaardering van het huidige wegennet. Daarbij worden nu ook de voorstellen meegenomen die door bewoners en andere groeperingen zijn gedaan. "Inspraak werkt", zei Van Dijk.

De alternatieve oplossingen zijn vooral bedacht door tegenstanders van de Rijnlandroute langs de Stevenshof en door Voorschoten. Zij willen geen weg pal langs hun wijk of dwars door hun dorp. Daarnaast vinden tegenstanders dat de nieuwe weg ten koste gaat van groen, te duur is en te weinig reistijdwinst oplevert.

De Randstedelijke Rekenkamer constateerde onlangs dat er wel een oplossing moet komen voor de verkeersproblemen in de regio, maar dat het nut en de noodzaak van de nieuwe Rijnlandroute langs dit tracé nog niet zijn aangetoond in rapporten van de provincie. De provincie paste vervolgens een van de rapporten minimaal aan en wederom constateerde de Rekenkamer dat het werk niet goed was gedaan, onder meer omdat er nog geen vergelijking is gemaakt tussen de voor en nadelen van de nieuwe wegen en aanpassing van de bestaande situatie. Gedeputeerde Van Dijk zegt dat het rapport wel voldoet aan de landelijke richtlijnen. De oppositiepartijen GroenLinks, SP en D66 waren er gisteravond nog niet van overtuigd dat de provincie zich daarmee houdt aan de juiste procedures.

 

Terug naar

Terug naar