Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit 

 

"Ongeloofwaardig"

Stichting Behoud Rijnland: de verkeerde volgorde

VOORSCHOTEN -"Dit is ongeloofwaardig en de provincie onwaardig", stelt Jan van Leeuwen van de Stichting Behoud Rijnland. Hij heeft het over het besluit van de stuurgroep om het tracÚ van de Rijnlandroute toch definitief vast te stellen. Van Leeuwen sprak de bezorgdheid van de stichting over deze situatie uit in de Commissie Burger en Bestuur. "Eerst besluiten dat je - grotendeels op rijkskosten - een enorm dure weg wil, die ook nog eens veel schade aanricht, en pas daarna gaan kijken of deze weg wel nodig is. Ook wil Gedeputeerde Staten later pas onderzoek doen naar verbetering van de bestaande route. Dat is de verkeerde volgorde!" De Stichting pleit voor een eensgezinde reactie van de raad naar GS. "Laat in een krachtige brief nogmaals weten dat diverse rapporten, waaronder die van de Randstedelijke Rekenkamer, aangeven dat er op dit moment geen sprake kan zijn van een definitieve keus voor het tracÚ. Simpelweg omdat de cijfers niet goed zijn. Dring aan op een goed onderzoek naar verbetering van de bestaande weg want zelfs in de nieuwe analyse is dat niet uitgewerkt" De commissie behandelt het onderwerp later deze week.

 

Terug naar

Terug naar