Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Voorschoten roept hulp TNO in

DOOR JANET VAN DIJK
VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten schakelt onderzoeksinstituut TNO opnieuw in om de gang van zaken rond de Rijnlandroute in de gaten te houden. TNO moet vooral controleren of de provincie de voor- en nadelen van een nieuwe weg goed gaat vergelijken met een verbetering van de huidige situatie. Dat staat in een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland, hebben vorige week een voorkeur uitgesproken voor een nieuwe weg van Katwijk langs Leiden en door Voorschoten naar de A4 bij Zoeterwoude. Voorschoten wil helemaal geen weg door het dorp en pleit al jaren voor aanpassing van de huidige knelpunten op bestaande wegen, zoals op de N2o6 tussen Katwijk en Leiden. Om tegemoet te komen aan de Voorschotense bezwaren hebben GS besloten in de zogeheten Milieu Effect Rapportage ook te onderzoeken of dit alternatief haalbaar is.

Voorschoten schakelde al eerder TNO en een ander bureau in om de provincie te controleren. De bureaus kregen opdracht om te onderzoeken of twee provinciale rapporten over de Rijnlandroute goed onderbouwd waren. De bureaus vonden van niet. Later leverde ook de Randstedelijke Rekenkamer kritiek op de rapporten, vooral omdat daarin een duidelijke vergelijking ontbrak tussen de aanleg van een nieuwe weg en verbetering van de nieuwe situatie. Zo'n vergelijking is verplicht bij grote infrastructurele projecten.

Het rapport is inmiddels aangepast en bevat nu een vergelijking met de bestaande situatie, zonder aanpak van de knelpunten. Gedeputeerde Staten hebben dat rapport aangenomen. Ook de Stuurgroep, waarin bestuurders van regiogemeenten en de provincie zitten, nam dit rapport aan. Alleen de Voorschotense wethouder Hans Horlings vond dat het rapport nog niet goed genoeg was.

Hij nam als lid van de Stuurgroep ook een minderheidsstandpunt in over het voorkeursalternatief, omdat de voorkeur van Voorschoten uitgaat naar verbetering van de huidige wegen. Als dat geen goede oplossing blijkt te zijn, wil Voorschoten een weg langs de Korte Vliet, en niet dwars door het dorp. Moet de weg daar toch doorheen, dan wil Voorschoten dat alleen via een geboorde tunnel.

 

Terug naar

Terug naar