Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Provincie wil ook onderzoek naar aangepaste Churchilllaan

Verbetering van wegennet toch optie

DOOR JANET VAN DIJK
LEIDEN - Het provinciebestuur van Zuid-Holland gaat toch bekijken of de wegen in de regio kunnen worden aangepast, zodat een nieuwe Rijnlandroute niet nodig is. Woensdag maakte de provincie de keuze bekend voor een nieuwe weg langs Leiden en dwars door Voorschoten. Gisteren kwam - 'met excuses voor de verwarring' - de mededeling dat verbetering van de bestaande situatie nog niet helemaal van de baan is.

De mogelijkheid om de verkeersproblemen in de regio op te lossen door de bestaande wegen te verbeteren, moet volgens GS worden onderzocht in de zogeheten Milieu Effect Rapportage. Het gaat dan onder meer om verbetering van de Churchilllaan en bijvoorbeeld de aanleg van een extra brug bij de Europaweg.

In Voorschoten wordt al jaren sterk gepleit voor een gedegen onderzoek naar deze optie, vooral omdat een nieuwe Rijnlandroute dwars door het dorp komt te lopen. Andere regiogemeenten spraken eerder al de voorkeur uit voor die nieuwe weg tussen de A4 en de A44, maar de Randstedelijke Rekenkamer concludeerde onlangs dat in rapporten de noodzaak van een nieuwe verbinding nog helemaal niet is aangetoond. De Rekenkamer miste vooral een vergelijking tussen de bestaande (verbeterde) situatie en de toestand als er een nieuwe weg ligt.

De afgelopen weken werd een van de rapporten aangevuld met een vergelijking met de bestaande situatie. Op basis daarvan constateert het provinciebestuur dat een nieuwe weg van Katwijk via Leiden, langs de Stevenshof en door Voorschoten naar de A44 de voorkeur heeft. Woordvoerders van Voorschotense gemeenteraadfracties reageerden gisteren zwaar teleurgesteld op dit voorstel. Zij twijfelen of er wel goed is gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande wegen te verbeteren.

Gistermiddag kwam de provincie met een aanvullende mededeling, namelijk dat in het nadere onderzoek ook wordt gekeken naar verbetering van de bestaande infrastructuur. Provinciale Staten nemen op 25 juni een besluit over het voorstel van GS.

De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, een van de fanatiekste tegenstanders van een weg door Voorschoten, is verbaasd en geŽrgerd over de handelwijze van de provincie. De organisatie vindt dat het provinciebestuur de kritiek van de Randstedelijke Rekenkamer helemaal niet ter harte heeft genomen. Het rapport is nauwelijks herzien, een goede uitwerking van het plan om de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan aan te passen ontbreekt nog steeds. De stichting begrijpt ook niet dat de Stuurgroep Rijnlandroute, met bestuurders van regiogemeenten, het aangepaste rapport unaniem goedkeurde. De Voorschotense wethouder Hans Horlings is lid van de Stuurgroep. De VVD heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over zijn standpunt.

 

Terug naar

Terug naar