Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Besluit over Rijnlandroute Provincie:

nieuwe weg met tunnel


DOOR JANET VAN DIJK
DEN HAAG/REGIO - Een nieuwe weg tussen de A4 en de A44 is tóch de beste oplossing voor de verkeersdrukte in de regio. Het is beter om een nieuwe weg aan te leggen dan om de bestaande wegen aan te passen. Dat hebben Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, gisteren besloten. Provinciale Staten moeten op 25 juni instemmen met het voorstel.

De voorkeur van GS gaat uit naar een weg van Katwijk via Leiden langs de Stevenshof, dwars door Voorschoten. De weg wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de provinciale weg N206 tussen Leiden en Katwijk en de A44. Voor het stuk door Voorschoten gaat de voorkeur uit naar een tunnel.

Deze route kreeg eerder al de voorkeur van een stuurgroep, die bestaat uit regionale bestuurders. Maar uiteindelijk neemt de provincie een besluit. Een andere optie was een route langs de Korte Vliet, zodat de nieuwe weg niet dwars door Voorschoten loopt. Dat tracé is twee tot drie keer zo duur, terwijl de reistijden vergelijkbaar zijn, constateert de provincie.

Onlangs uitte de Randstedelijke Rekenkamer kritiek op de rapporten waarop de beslissing moest worden gebaseerd, zoals een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Volgens de Rekenkamer was daarin de noodzaak van een nieuwe weg niet aangetoond, vooral omdat een vergelijking ontbrak met de bestaande situatie, of een verbeterde bestaande situatie.

De provincie paste het rapport aan en volgens GS blijkt daaruit dat het toch het beste is om een nieuwe weg aan te leggen. De reistijden worden dan korter dan wanneer de bestaande verkeersknelpunten worden opgelost. Gedeputeerde Staten zeggen dat een 'zorgvuldige inpassing' van de nieuwe weg noodzakelijk is. "Bij de route in Voorschoten heeft een weg op maaiveld niet de voorkeur en wordt gedacht aan bijvoorbeeld een tunnel", zo meldt de provincie in een persbericht.

De gemeente Voorschoten heeft eerder al besloten om alleen mee te werken aan een weg door het dorp die je 'niet kunt ruiken, zien of horen'. Uit de MKBA blijkt dat een geboorde tunnel van 4 kilometer lang zeven ton kost. Een traditionele tunnel kan iets langer zijn (4400 meter) en kost ook meer, ruim acht ton.

Ook is het volgens Gedeputeerde Staten van belang dat de Rijnlandroute de groene bufferzone bij Maaldrift in Wassenaar niet aantast.

Als Provinciale Staten eind volgende maand instemmen met het plan, dan wordt het verder uitgewerkt, met onder meer een Milieu Effect Rapportage van de verschillende varianten van het gekozen tracé. Er verschijnt eerst een startnotitie, waarop inspraak mogelijk is.

Bij de gekozen route geldt altijd dat de verkeersdrukte in Leiden fors afneemt, vooral op de Churchilllaan. De bedoeling is dat de weg tussen 2010 en 2014 wordt aangelegd.

 

Terug naar

Terug naar