Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van
:
 

VVD alert bij Rijnlandroute

De VVD-fractie in de gemeenteraad heeft opnieuw vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de Rijnlandroute. Dit naar aanleiding van een wijziging van het streekplan door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarin staat dat er een Rijnlandroute komt en dat het tracÚ dwars door Voorschoten gaat.

Dit is de conclusie die de VVD trekt uit een persbericht dat de provincie op 15 april naar buiten bracht. Fractievoorzitter Otto Rosier heeft direct vragen naar B & W gestuurd en het standpunt van de fractie komt duidelijk naar voren in de centrale vraag:

"Bent U bereid als standpunt van de raad te blijven uitdragen dat

 

Terug naar

Terug naar