Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van
:

 

RijnlandRoute ondergronds en met afslag

Niet interne besognes maar de mobiliteitsproblemen vormden het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de Algemene Vergadering van de Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV). Voorzitter Hein Tipker vindt dat al veel te lang is gepraat en dat nut en noodzaak al vele keren is aangetoond. Samen met de Kamer van Koophandel en andere ondernemersclubs maakt hij zich sterk voor een snelle aanleg van de verbinding tussen de A4 en A44, onder de grond door Voorschoten, maar wel met op- en afritten naar het dorp.

‘Wie tijdens de ochtend- of avondspits het dorp wil verlaten of binnen komen, begrijpt zeker wat ik bedoel,’ aldus de ondernemersvoorzitter. ‘En als je bedenkt dat er ook nog duizenden huizen op het opgeheven vliegkamp Valkenburg bijkomen, waarvan de bewoners zich toch ook per auto zullen verplaatsen, dan hoef je echt geen nieuw onderzoek te starten. Wie ver weg moet, moet zo snel mogelijk op de autoweg zitten. Daarom pleiten we ook voor op- en afritten in Voorschoten. Alles wel zo goed mogelijk ingepast en met respect voor het oude cultuurlandschap en de belangen van de mensen en bedrijven in het gebied dat door de nieuwe autoweg wordt doorsneden. Samen kunnen we er iets moois van maken, waarvan iedereen profiteert.’

Ondernemerswensen

De OVV-voorzitter blikte ook vooruit naar een ontmoeting van zijn bestuur met B&W begin april, waarin de ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden geëvalueerd. Hoewel hij op enkele punten vooruitgang zag (Albert Heijn, Defensieterrein, Ondernemersloket), moest hij toch ook concluderen dat veel zaken in Voorschoten heel erg traag gaan. ‘We hebben onze wensen in vijf punten samengevat: een gefaseerde verdere upgrading van het dorpscentrum, het op peil brengen en houden van de industrieterreinen en kantoorlocaties, verbetering van de infrastructuur, bestrijding van de bureaucratie en bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In een open dialoog willen we onze visie aan het college voorleggen, elkaars mening scherpen en een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van ons mooie dorp.’

Overige zaken

In het bestuur werd Rabobankdirecteur Rob Joosten als opvolger van zijn collega Ron Droste gekozen. Om meer politieke invloed te kunnen uitoefenen werd een beroep op de leden gedaan zich voor de gemeenteraad en/of het wethouderschap kandidaat te stellen. Onderkend werd dat jonge ondernemers voor deze tijdverslindende functies vaak te weinig tijd hebben, omdat hun prioriteit bij hun bedrijf ligt. Daarom werd vooral ondernemers, die het zakelijk wat rustiger aan gaan doen, gevraagd hierover na te denken. Maatschappelijk is de OVV de laatste tijd samen met andere ondernemersclubs en de gemeenteraadswerkgroep ‘Week van de Vooruitgang’ erg actief op het gebied van duurzaam ondernemen. In september wil men starten met een cursus daarover. Een subsidie daarvoor is aangevraagd. Daarnaast worden pogingen in het werk gesteld op de basisscholen het lesprogramma ‘BizWorld’ ingevoerd te krijgen. Een onderwijspakket dat kinderen meer begrip van en voor het uitoefenen van een bedrijf moet bijbrengen. ‘Want een levend dorp is een ondernemend dorp,’ aldus Hein Tipker.

 

Terug naar

Terug naar