Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Kansen op regiofusie groeien

Regio -  Er is een serieuze kans dat de regio's Holland Rijnland en Rijnstreek in de loop van volgend jaar kunnen gaan fuseren. In Holland Rijnland tekent zich de benodigde tweederde meerderheid voor de aansluiting van de Rijnstreekgemeenten.

Vooruitlopend op een eventueel besluit over toetreding van de Rijnstreek, onderzoekt Holland Rijnland de komende tijd wat er allemaal moet worden geregeld om de aansluiting mogelijk te maken. Zo moet er onder andere een besluit worden genomen over het regionaal investeringsfonds. De gemeenten in Holland Rijnland storten de komende jaren vele miljoenen in een fonds waaruit bijdragen worden betaald aan grote infrastructurele projecten zoals de Rijnlandroute.

Het ziet ernaar uit dat de Rijnstreekgemeenten bij toetreding tot Holland Rijnland mee moeten gaan betalen aan het investeringsfonds. Daar zou dan tegenover staan dat het fonds ook gaat bijdragen aan projecten die voor de Rijnstreekgemeenten van belang zijn, zoals de verbreding van de N207 en de ontwikkeling van de Oude Rijn Zone. Hoe de zaken precies geregeld moeten worden, wordt de komende maanden onderzocht. Het besluit tot dat onderzoek werd vorige week genomen door het algemeen bestuur van Holland Rijnland, met acht gemeenten voor en vier tegen.

 

Terug naar

Terug naar