Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Regio adviseert verdeeld over RijnlandRoute


DOOR JEROEN BORDEWIJK
OEGSTGEEST/REGIO - De regiogemeenten in Holland Rijnland brengen een verdeeld advies uit aan de provincie Zuid-Holland over de RijnlandRoute. Ondanks toezeggingen aan Voorschoten over een verdiepte aanleg van de nieuwe verkeersader, lukte het gisteravond in de raadzaal van Oegstgeest niet om ook Voorschoten achter een meerderheidsbesluit te krijgen.

Het samenwerkingsverband van gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek steunt in grote meerderheid het plan van de provincie voor een nieuwe weg tussen de A4 en A44, die verder doorloopt naar de kust. Omdat de weg dwars door Voorschoten loopt, is die gemeente fel tegen. Voorschoten wil een ander tracÚ, bij voorkeur langs de Korte Vliet. Als dat echt niet kan, wil Voorschoten de weg zoveel mogelijk wegstoppen. Eerder al besloten de twaalf gemeenten die samen de regio Holland Rijnland vormen, om er bij de provincie op aan te dringen de weg zoveel mogelijk verdiept aan te leggen. Dat staat ook in het advies aan de provincie waartoe gisteravond werd besloten.

Maar Voorschoten wil meer. "Dit gaat over het voortbestaan van onze gemeente", zei afgevaardigde Leo Maat. Hij wees nog eens op alle 'tekortkomingen' in ambtelijke stukken waaruit volgens de provincie de noodzaak moet blijken van een nieuwe weg.

Holland Rijnland-bestuurder Glasbeek, belast met verkeer en vervoer en tevens wethouder in Leiderdorp, noemde het meermalen 'jammer' dat de regio niet 'schouder aan schouder' kan optreden richting de provincie. Hij ontraadde alle amendementen waarmee Voorschoten toch weer het tracÚ langs de Korte Vliet als alternatief in het advies wilde betrekken. "We moeten geen alles-of-niets tactiek voeren. Bij de provincie staan we sterker als we consistent zijn. We hebben Voorschoten onomwonden gesteund als het gaat om een ondergrondse aanleg. Maar die bereidheid moet wel als zodanig worden beantwoord!"

De Alkemadese burgemeester  Meerburg vond dat Voorschoten uiteindelijk meer bereikt als de gemeente constructief blijft meedenken. "Dat hebben wij gemerkt toen we de HSL door onze gemeente kregen." De gang van zaken betekent overigens niet dat Holland Rijnland afziet van haar streven de RijnlandRoute door Voorschoten zoveel mogelijk onder de grond te krijgen.

 

 

Terug naar

Terug naar