Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

"Korte Vliettracé door Voorschoten niet acceptabel voor provincie"


DOOR ROB ONDERWATER
REGIO - Het Korte Vliettracé door Voorschoten is voor de provincie niet acceptabel als onderdeel van de RijnlandRoute, de toekomstige oost-west-verbinding tussen de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. Het ondertunnelen van dit deel van de route - zoals de gemeente Voorschoten wil - is te kostbaar, en stuit bovendien op een veto van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat geen tunnel door het water van de Vliet wil. Dat zegt gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de provincie Zuid Holland.

De aanleg van de RijnlandRoute, waarvoor in 1927 al bouwplannen op de tekentafel lagen, dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Vooral de gemeente Voorschoten blijft vraagtekens zetten bij 'nut en noodzaak' van de nieuwe weg, die een oplossing moet bieden voor het dreigende verkeersinfarct in deze streek. Grote bedrijven als FloraHolland klagen al jaren over enorme economische schade omdat hun vrachtwagens dagelijks in de file staan. Vanavond is er een vergadering van het bestuur van Holland Rijnland over de weg, die tussen Katwijk en de A4 bij Voorschoten moet worden aangelegd. Vooraf reageert gedeputeerde Govert Veldhuijzen op een aantal stellingen.

De RijnlandRoute komt er nooit.
Veldhuijzen: "De weg komt er wel. Als de RijnlandRoute er niet komt, komen er heel wat woningbouw-programma's (zoals op vliegkamp Valkenburg) in de knel. Die huizen worden niet gebouwd - dat is vastgelegd - als de weg er niet ligt. Nog meer huizen, nog meer auto's zonder goede infrastructuur, dat kan de streek niet aan. Dus om te beweren dat de RijnlandRoute er niet komt, is niet realistisch."

Als de weg er komt, is er niet genoeg geld om grote delen te ondertunnelen, zoals Leiden en Voorschoten willen.
Veldhuijzen: "We gaan kijken wat er allemaal mogelijk is. Daar kijkt de minister ook naar. Die weg wordt hoe dan ook duurder, want ik ga er van uit dat hij voor een belangrijk deel verdiept zal worden aangelegd. Die weg moet namelijk een spoorlijn en een weg kruisen en daarom moeten we onder de grond. Dat moet eigenlijk al vanaf het kruispunt bij Maaldrift (Wassenaar) gebeuren richting Leiden. Maar verdiepen is heel wat anders dan ondertunnelen. Daarover zijn we nog aan het studeren, het is een heel ingewikkeld tracé. Hoe de weg precies ingepast gaat worden, wordt opgetekend in de Milieu Effect Rapportage."

Lokaal bestuur is de doodsteek voor de RijnlandRoute, maar ook voor de Rijn Gouwe Lijn. Over zulke grote projecten worden gemeenten het nooit eens.
Veldhuijzen: "Die stelling heeft betrekking op het verzet van Voorschoten, neem ik aan. Dat die weg er moet komen is voor de provincie onomstreden.
Ook als de Rijn Gouwe Lijn er komt, loopt het verkeer zonder de RijnlandRoute vast. Maar ik kan mij de houding van Voorschoten wel voorstellen. Die gemeente krijgt te maken met een weg, waar ze eigenlijk weinig mee te maken heeft."

Het belang van de RijnlandRoute is veel groter dan het lokale belang van Voorschoten.
Veldhuijzen: "Uit allerlei berekeningen is duidelijk dat de weg er moet komen. Het standpunt van de raad van Voorschoten is nog altijd overbrugbaar. Deze gemeente heeft verklaard dat de weg er kan komen, mits die helemaal wordt ondertunneld."

Voorschoten probeert van alles om de weg niet door het eigen dorp te laten aanleggen.
Veldhuijzen: "Hun keuze voor het Korte Vliettracé is niet reëel. Het is twee keer duurder dan het duurste tracé en bovendien is het tegen de wens van het Hoogheemraadschap van Rijnland."

Leiden probeert tegen beter weten in het Korte Vliettracé weer uit de kast te halen.
"Ik ben verrast door de keuze van de gemeenteraad van Leiden. Wat ik wel verstandig vind, is om het Korte Vliettracé in de MER-rapportage mee te nemen en te melden dat het is onderzocht als alternatief, maar dat het niet haalbaar is."

Het bedrijfsleven, vooral FloraHolland, klaagt terecht dat de weg veel te lang op zich heeft laten wachten.
Veldhuijzen: "Dat zou je zo wel kunnen zeggen. Er wordt vanaf 1927 over gesproken, dus heb ik begrip voor de kritiek dat het allemaal zo lang duurt. Maar ik ben achteraf blij dat niet is gekozen voor de manier waarop liet rijk de weg tien jaar geleden wilde inpassen. Dan doen wij het beter, op een verantwoorde wijze door een verstedelijkt gebied."

De provincie gaat de doorzettingsmacht aanwenden om, na de Rijn Gouwe Lijn, nu ook de RijnlandRoute er doorheen te drukken.
Veldhuijzen: "Dat is nu níet aan de orde. Ik zie nog steeds mogelijkheden om de weg zonder bestuurlijke problemen aan te leggen."

Tijdschema RijnlandRoute:
mei 2008: vaststelling Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
september 2008: startnotitie Milieu Effect Rapportage
medio 2009: vaststelling MER
medio 2011: vaststelling bestemmingsplannen
medio 2015: oplevering Rijnland Route

 

 

Terug naar

Terug naar