Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van
:

 

Raadscommissie beraadt zich op inbreng Voorschoten


De raadscommissie Burger & Bestuur heeft gisteravond uitvoerig gesproken over de inbreng van Voorschoten in het Algemeen Bestuur (AB) Holland-Rijnland over de RijnlandRoute. Het AB Holland-Rijnland is door de Provincie Zuid-Holland om een reactie gevraagd over de RijnlandRoute. Deze concept-reactie wordt volgende week besproken in de vergadering van het AB op woensdag 26 maart. Uitgangspunt van de inbreng van Voorschoten is het eerder ingenomen standpunt van de gemeenteraad over de RijnlandRoute.

Na een betrokken discussie is afgesproken mogelijke voorstellen tot aanpassingen (amendementen) op te stellen op de concept-reactie van het AB Holland-Rijnland en daarvoor steun te zoeken bij andere gemeenten in de regio. Inmiddels zijn deze amendementen gereed. De amendementen zijn volgende week dinsdag 25 maart onderwerp van gesprek in een extra raadsvergadering. Dan beslist de gemeenteraad met welke inbreng de vertegenwoordigers van Voorschoten volgende week naar het AB van Holland-Rijnland gaan.

 

Terug naar

Terug naar