Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Voorschoten zoekt steun in de regio

Voor standpunt Rijnlandroute

DOOR JANET VAN DIJK
VOORSCHOTEN - Voorschoten gaat proberen andere regiogemeenten achter zich te krijgen in de standpuntbepaling over de Rijnlandroute, de weg tussen de A4 en de A44. Dat heeft de Voorschotense gemeenteraad gisteren besloten.

De komende week probeert Voorschoten andere gemeenten te overtuigen van het nut van een aantal amendementen dat is ingebracht op het standpunt van het algemeen bestuur van Holland Rijnland. De provincie heeft het regionale samenwerkingsverband van gemeenten gevraagd om een standpunt over de nieuwe weg. Het voorstel voldoet niet aan de eisen van de Voorschotense gemeenteraad. Die wil eerst goed uit laten zoeken wat het nut en de noodzaak is van de Rijnlandroute en vervolgens onderzoeken of het niet beter is om de bestaande wegen aan te passen en te verbeteren. Als dat niet zo blijkt te zijn dan wil de Voorschotense raad de Rijnlandroute langs de Korte Vliet en niet dwars door het dorp. Als dat laatste toch nodig blijkt en moet de weg door Voorschoten, dan wil de gemeente die in een - bij voorkeur geboorde - tunnel.

Het voorstel dat Holland Rijnland nu doet, en dat eind maart wordt besproken in het algemeen bestuur, voldoet lang niet aan die eisen, constateerden de Voorschotense fracties. Punt van discussie was vervolgens welke strategie er het beste kan worden gevolgd. Het hele plan afwijzen en geen enkel amendement indienen, omdat het hele pakket van Voorschotense wijzigingsvoorstellen toch niet haalbaar is, stelde de VVD voor. Dat plan kreeg minder bijval dan het idee van CDA'er Hester Tjalma, vertegenwoordiger van Voorschoten bij Holland Rijnland, om te bekijken of er steun te vinden is voor de amendementen. Die houden onder meer in dat een weg door Voorschoten alleen ondergronds mag, bij voorkeur in een geboorde tunnel. En dat de resultaten van het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de verschillende rapporten over nut en noodzaak moeten worden betrokken bij de standpuntbepaling. En dat de Leidse plannen voor een autoluwe binnenstad geen rol spelen bij de discussie over de Rijnlandroute. Dat staat wel in het voorstel, maar dat was nooit een doel van de weg, meent Voorschoten.

 

 

Terug naar

Terug naar