Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

'Volledige verdieping van N206'

Op kosten provincie

DOOR ROB ONDERWATER
KATWIJK - De provincie moet opdraaien voor de extra kosten voor de volledige verdieping van de provinciale weg N206. De gemeente Katwijk wil de weg verleggen en verdiepen om de verkeersafwikkeling van de Molentuinweg te verbeteren en om de woonwijk Duinvallei efficiŽnter in te vullen. Door de herinrichting ontstaat ruimte voor meer huizen, kantoren, een sportcluster en (mogelijk) een multifunctioneel centrum met bibliotheek en theater. De gemeente laat door een extern bureau onderzoeken welke alternatieven voor de weg, volledige of beperkte verdieping, haalbaar zijn. Collegepartij CDA vindt dat de provincie extra in de beurs moet tasten om volledige verdieping mogelijk te maken. De partij vindt dat de gemeente de N206 vanaf de Zeeweg tot aan Chinees restaurant Peking moet verdiepen. "Om hiermee een weeffout uit het verleden te herstellen. Door de weg is er een scheiding tussen twee wijken ontstaan. Die valt weg, als de weg verdiept wordt aangelegd."

Ook GemeenteBelangen wil een zo lang mogelijke verdieping (met overkluizing) van de provinciale weg. "In ieder geval moeten het kruispunt Molentuinweg/N206 en de splitsing N206/N441 (de weg naar het Panbos) ongelijkvloers worden aangelegd", oordeelt fractievoorzitter Esther Schonenberg. "Om een serieuze koppeling tussen Zanderij en Katwijk aan den Rijn te maken is een robuuste overkluizing noodzakelijk. De bebouwing in plan Duinvallei rukt op tot dicht bij de N206, er zullen maatregelen genomen moeten worden voor de mensen die daar gaan wonen. Een overkluizing is de beste oplossing. Ook voor wat betreft geluidshinder en fijnstof is een lange overkluizing van belang. In dat kader is het punt N206/viaduct Zeeweg nu al een knelpunt. Dat knelpunt zal alleen maar erger worden met het groeiende autoverkeer, daarom is het verstandig om op dat punt te starten en de overkluizing door te laten lopen tot de splitsing Tjalmaweg/Wassenaarseweg. Daarna kan de weg mooi aansluiten op de verdiepte Rijnlandroute en is er een belangrijk verkeersprobleem in Katwijk opgelost."

Het uitgangspunt van de ChristenUnie is altijd geweest om zo min mogelijk overlast van de N206 te hebben', stelt fractievoorzitter Klaas Jan van der Bent. "We hebben ooit zelfs gepleit voor het onderzoeken van gehele ondertunneling, maar dit leek toen financieel niet haalbaar."

Ook de VVD is voor volledige verdieping van de weg. "Omdat dit de enige kans is om de scheiding tussen de Zanderij en Katwijk aan den Rijn weg te nemen."  De SGP wil de bevindingen van het onderzoek naar de kosten voor de alternatieven afwachten.

 

Terug naar

Terug naar