Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

'Overal fouten bij Rijnlandroute'

Korte Vliet weer terug in de race

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - Het Korte Vliettracé als optie voor de Rijnlandroute, de geplande verbindingsweg tussen A4 en A44, telt weer helemaal mee. De Leidse gemeenteraad heeft gisteravond unaniem besloten dat dit door Voorschoten zo gewenste alternatief ook moet worden onderzocht.

"Met deze tekst heeft het college grote problemen", zei de Leidse verkeerswethouder John Steegh gisteravond. Hij was verrast door het voorstel van de gemeenteraad om het Korte Vliettracé, dat langs of zelfs in de Vliet door Leiden zou lopen, toch mee te nemen in het onderzoek naar milieueffecten dat de provincie binnenkort gaat doen voor de Rijnlandroute. Toen de nieuwe weg onlangs besproken werd in een Leidse raadscommissie, is met geen woord gerept over de Korte Vliet. Mede daarom heeft het college van b en w onlangs een brief aan de provincie gestuurd waarin het de voorkeur uitspreekt voor een variant langs de Leidse wijk Stevenshof en door Voorschoten.

Geconfronteerd met een unanieme raad, kon Steegh echter niet anders dan de realiteit accepteren. Wel bepleitte hij met succes dat de Korte Vliet 'referentievariant' wordt genoemd, zodat het tracé langs de Stevenshof 'voorkeursvariant' kan blijven. “daar kan ik wel mee leven", aldus Steegh. De wethouder op zijn beurt verraste de gemeenteraad met de mededeling dat zowel de provincie als de drie bureaus die de voors en tegens van de Rijnlandroute onderzochten, 'steken hebben laten vallen'. TNO bijvoorbeeld, dat voor Voorschoten een rapport schreef waarin een rapport van de provincie onderuit werd gehaald, is volgens Steegh vergeten oudere rapporten te gebruiken die als basis hadden gediend. En de provincie haalde in een rapport een citaat aan dat ging over Vlietlanden bij Vlaardingen en niet over Vlietland bij Leiden. "Zeker verkeerd gegoogled", lacht Steegh.

Inmiddels hebben alle onderzoeksbureaus samen met provincie en de gemeente Voorschoten om de tafel gezeten en hun fouten erkend. Volgens Steegh heeft dat er ook in geresulteerd dat het TNO-rapport minder vernietigend moet worden gezien dan het totnogtoe leek.

Om iedereen er deelgenoot van te maken hoe de vlag er op rapportengebied nu precies bij hangt, hoopt de provincie binnenkort een publiek debat te kunnen organiseren, waarbij alle onderzoeksbureaus achter de tafel zitten.

 

Terug naar

Terug naar