Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

                                                                 In de rubriek Vraag en Antwoord van 8 maart 2008

'Veel wantrouwen tegen het college'

Veel weerstand weg door dorp

De mogelijke aanleg van de Rijnlandroute houdt de gemoederen in Voorschoten volop bezig. Niemand wil een weg door het dorp. Het college niet, de raad niet en zeker de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland niet. Maar die zegt nu dat het college toch mee wil werken aan een gezamenlijke brief van de regiogemeenten om bij het rijk nog eens te pleiten voor een ondergrondse weg. Het college zou de fractievoorzitters hebben gevraagd om mee te werken aan die brief. Dat moeten ze niet doen, schrijft voorzitter Wim ter Keurs van de stichting in een brief aan de raadsleden.

Is er sprak van een kentering bij het college?
"Kijk, hoe zal ik dat eens netjes zeggen. ]e ziet dat er erg veel wantrouwen is tegenover het college. De indruk bestaat dat het college op de een of andere manier kennelijk meer gehecht is aan goede relaties met regiobestuurders dan aan het dienen van de belangen van Voorschoten."

Is dat wantrouwen terecht?
"Dat weet ik niet, omdat wat het college doet, zich grotendeels achter de schermen afspeelt. Het gevoel bestaat dat het college buiten de open≠baarheid naar compromissen streeft. En in dit geval zou het gaan om een gezamenlijke brief van de regiogemeenten waarin gepleit wordt voor een ondergrondse ligging. Dat kan ook een verdiepte weg zijn met aansluitingen op andere wegen en de raad wil dat niet. Die wil een tunnel zonder aansluitingen."

U zegt dat het college voor de brief toestemming heeft gevraagd aan de fractievoorzitters. Weet u dat zeker?
Ja, dat heb ik van vijf verschillende bronnen gehoord. Eťn bron is geen bron, maar toen ik er vijf had, dacht ik: dat zijn er wel genoeg."

Heeft u al reacties gehad op de brief?
"Nee, eigenlijk niet."

Valt dat tegen?
"Als het bericht dat ik van vijf kanten heb gehoord niet waar zou zijn, dan had ik onmiddellijk een correctie verwacht. Dit geeft de indruk dat het waar is."

Heeft u vertrouwen in de raad?
"Wat is het alternatief?"

Bent u niet aan het vechten tegen de bierkaai?
"Nee, absoluut niet. Dat is het beeld dat het Leidsch Dagblad schetst, maar het klopt niet."

Waarom niet?
"De provincie heeft weliswaar een ongelooflijk grote mond, maar is voor de financiŽn van de RijnlandRoute geheel afhankelijk van het rijk. En anders dan de berichten luiden, heeft het rijk nog helemaal niet ingestemd met deze weg en ook niet met de financiering."

JANET VAN DIJK

 

Terug naar

Terug naar