Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Brandbrief regio naar 4 ministers

DOOR ERNA STRAATSMA
LEIDEN/KATWIJK - De twaalf Holland-Rijnlandgemeenten en de provincie hebben brandbrieven gestuurd naar de ministers Cramer (volkshuisvesting), Eurlings (verkeer), Bos (financiën) en Verburg (natuur). Ze dringen daarin aan op een snelle financiering van de Rijnlandroute.

Als de rijksoverheid niet snel met geld over de brug komt voor een nieuwe weg tussen A4 en A44 zijn de gevolgen 'buitengewoon ernstig', schrijven gemeenten en provincie. Dat geldt niet alleen voor henzelf, maar voor de gehele Randstad, stellen ze. Ze schetsen een kettingreactie waarbij niet alleen de Rijnlandroute wegvalt, maar ook een reeks andere projecten stagneert. provincie en gemeenten staken dan hun plannen voor woningbouw op het marinevliegkamp en de uitbreiding van het Bio Science Park Leiden. Een structurele verbetering van de bereikbaarheid is een voorwaarde voor beide projecten en voor een reeks kleinschalige bouwplannen binnen de bebouwde kom van Leiden. 'De binnenstedelijke Leidse verkeersinfrastructuur is ernstig verouderd met grote verkeershinder, overschrijding van milieunormen en daarmee gepaard gaande aantasting van de leefbaarheid tot gevolg'. Ook daar moet de Rijnlandroute verbetering in brengen, schrijven gemeenten en provincie.

De brief is bedoeld als bijdrage aan het komende overleg tussen de vier ministeries over een reeks, met elkaar samenhangende, projecten tussen Katwijk en Leiden. Ze zijn alle vier betrokken bij deze projecten en moeten de financiering onderling op elkaar afstemmen. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer die minister Eurlings in december heeft verzocht om de diverse projecten in één keer te financieren. Behalve de Rijnlandroute gaat het ook om geld voor een sneltramverbinding tussen Leiden en de kust, de zogeheten Rijn Gouwe Lijn-West.

Het overleg staat gepland voor mei. Als de besprekingen niets opleveren gaat het woningbouwproject Valkenburg nog deze zomer 'in de mottenballen'.

 

Terug naar

Terug naar