Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Adviesraad vreest vuil spel RGL

Leiden -  De regionale reizigersadviesraad ROVH maakt zich zorgen over de haast die de provincie tentoonspreidt met de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn (RGL). De adviesraad vreest dat de provincie erop uit is het project in een zó vergevorderd stadium te brengen dat een rechter het niet meer zal willen stoppen, mocht de gemeente Leiden juridische stappen ondernemen.

Terwijl de provincie Zuid-Holland aan de ene kant nog met Leiden in overleg is over onder meer kleinere sneltramvoertuigen en de mogelijkheid de RGL over Hooigracht en Langegracht aan te leggen, is zij aan de andere kant bezig met gezwinde spoed de voorbereidingen te treffen voor het tracé over de Breestraat. Zo sprak de provincie deze week met consumentenorganisaties om te bepalen aan welke eisen geďnteresseerde vervoersbedrijven moeten voldoen als zij de RGL willen gaan exploiteren. De openbare aanbesteding voor de vervoersconcessie vindt, als het aan de provincie ligt, namelijk plaats nog voordat Leiden heeft besloten of het Hooigracht of Breestraat wordt. Ook de aanleg van de sneltramverbinding tussen Gouda en de kust gaat intussen onverminderd door.

 

Terug naar

Terug naar