Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  :

 

Leiden zal Rijnlandroute zien, horen en ruiken

Als de Rijnlandroute, een nieuwe vier- of misschien toch tweebaansweg, er komt zal deze deels over Leids grondgebied komen te lopen. De Rijnlandroute is een lang omstreden weg tussen Katwijk en de rijkswegen A4 en A44. Hoewel er nog geen enkele voorkeur voor welk tracé dan ook is uitgesproken, is het waarschijnlijk dat als de weg langs de Stevenshof wordt aangelegd, deze over Leids grondgebied komt te lopen. Daar loopt de gemeentegrens nogal grillig.

Ook bestaat de mogelijkheid dat de weg via de Oostvlietpolder een aansluiting op de A4 krijgt. Verkeerswethouder John Steegh kon er dinsdagavond tijdens de commissievergadering niet omheen: "Als de Rijnlandroute er komt, zal Leiden die weg zien, horen en ruiken. De overlast zal wel tot een minimum beperkt moeten blijven. Dat zien we liever door de weg verdiept aan te leggen dan door het aanbrengen van ontsierende geluidsschermen.”

Een meerderheid van de Leidse raad ziet nut en noodzaak van een dergelijke route, ook al wordt die nu door twee onafhankelijke notities ontkracht. Als enige gemeente in de regio blijft Voorschoten dwarsliggen. Steegh is daar niet echt van onder de indruk. "Ook Voorschoten ziet nut en noodzaak van de Rijnlandroute, maar heeft keiharde onderhandelingsvoorwaarden gesteld die een open discussie met Voorschoten allerminst in de weg hoeven te staan". Leiden wil zo lang mogelijk een vinger in de pap houden bij de ontwikkeling van het regionale project. Steegh wil voorkomen dat de provincie ook hier haar doorzettingsmacht gaat gebruiken. Steegh: "De provincie duldt alleen inspraak van belangenorganisaties en niet van individuele burgers. Zolang Leiden de vinger aan de pols houdt, is die mogelijkheid voor de burger er wel en kunnen we de schade tot een minimum beperken". Met name het overleg met de verontruste Stevenshofbewoners zal volgens Steegh netjes moeten verlopen. Steegh: "Ik laat geen meter asfalt neerleggen als dat niet strikt noodzakelijk is. Het hoeft niet perse een vierbaansweg te worden. Als het kan met een tweebaansweg, moet dat ook kunnen".

Leiden heeft een belang bij de aanleg van een Rijnlandroute. Er zijn behalve de Sytwendetunnel en de Utrechtse Baan gewoon te weinig oost-west verbindingen tussen A4 en A44. Ook dichter bij huis is zo'n verbinding wenselijk. Steegh benadrukte nog eens dat, hoewel het twee los van elkaar staande projecten zijn, de ontwikkeling van de Rijnlandroute geen zin heeft als de Ringweg-Oost niet wordt aangelegd. Een meerderheid van het College van B en W wil de Kanaalweg via industrieterrein De Waard doortrekken naar de Sumatrastraat. Steegh: "Beide zijn nodig om de toenemende verkeersdruk het hoofd te bieden, zeker als we rekening houden met de ontwikkeling van vliegkamp Valkenburg en een verdere uitbreiding van het Bio Science Park. Ook de samenhang met de RijnGouweLijn is duidelijk. Pas in 2020 zal de Churchilllaan een beetje worden ontlast. In Leiden is zestig jaar lang niets gedaan aan de ontwikkeling van een ringweg en die moet er nu toch echt komen. Er zijn veel aanzetten geweest en die hebben nu geresulteerd in wegen die lopen van ergens naar nergens, bijvoorbeeld de Kanaalweg en De Sitterlaan/Burggravenlaan".

Ben Schuttenbeld van de Kamer van Koophandel is een groot voorstander van een snelle aanleg van de Rijnlandroute. Hij sloot niet uit dat regionale ondernemers bereid zullen zijn voor niet minder dan 50 miljoen euro in de buidel te tasten als de weg er komt. Met uitzondering van de SP onderschrijven de overige partijen in de raad nut en noodzaak van een Rijnlandroute, hoe die ook komt te lopen.

 

Terug naar

Terug naar