Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Commentaar

'Rijnlandroute gaat Leiden (te) veel geld kosten'

In het Leidsch Dagblad van 8 februari werd geschreven over de kosten van de Rijnlandroute, de verbindingsweg tussen de rijkswegen A4 en A44. Deze nieuwe weg moet Leiden verlossen van veel doorgaand verkeer maar ook de nieuwbouwlocatie Valkenburg gaan ontsluiten. Over wie wat betaalt, is nog veel onduidelijk. De Rijnlandroute (RLR) haalt het doorgaande verkeer van de Churchilllaan, maar lost de knelpunten op de Europaweg en bij Holiday Inn niet op. Die verkeersproblemen worden zelfs erger dan in de huidige situatie. Het oplossen daarvan zal als een probleem van de gemeente Leiden worden gezien, en de gemeente zal diep in de buidel moeten tasten om deze knelpunten op te lossen. En als ze zijn opgelost dan blijkt dat het doorgaande verkeer er eigenlijk best bij kan.

Het is allemaal te vinden in de rapportages over Nut en Noodzaak van de Rijnlandroute, de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de RVMK berekeningen met de bijbehorende bijlagen.

In die berekeningen spelen vooral het aantal auto's per dag op de verschillende wegen en in de verschillende alternatieven een rol. Het referentie-model gaat daarbij uit van de situatie in 2020 zonder nieuwe infrastructuur, maar met toename van wonen, werken en mobiliteit. Voor het Rijnlandroute-model gebruik ik de gegevens van het gekozen voorkeursalternatief (variant 5). Daarnaast zijn er nog de telgegevens van de gemeente Leiden, laatstelijk per 2006.

Als de Rijnlandroute wordt aangelegd, rijden er in 2020 35.000 auto's per dag over, waarvan er 8 10.000 anders over de Churchilllaan hadden gereden. De rest had anders over de N44 en de N14 of Utrechtsebaan gereden. Ter vergelijking: over de N11-oost rijden er dan 67.500 per dag, bijna het dubbele. Momenteel rijden er 38.000 auto's per dag over de Europaweg. Zonder Rijnlandroute zijn dat er in 2020 52.000, en met Rijnlandroute 43.600; 5.600 meer dan nu.

De Plesmanlaan verwerkt ter hoogte van Holiday Inn nu 50.000 auto's per dag. Zonder Rijnlandroute worden dat er in 2020 66.000, en met Rijnlandroute 55.000; 5.000 meer dan nu.

De Churchilllaan verwerkt tussen 5 Meilaan en Haagweg nu 30.000 auto's per dag, dat worden er zonder Rijnlandroute 33.000, en met Rijnlandroute 23.000.

De Lammenschansweg verwerkt nu 19.000 auto's per dag, dat worden er zonder Rijnlandroute 24.000, en met Rijnlandroute zelfs meer: 26.300, drukker dan de Churchilllaan in 2020.

De regio en provincie zullen vinden dat ze met de Rijnlandroute voldoende hebben gedaan (verkeer langs Stevenshof en door Voorschoten in plaats van langs Wassenaar en den Haag), en dat Leiden zelf maar moet opdraaien voor de resterende problemen, die groter zijn dan die heden ten dage. Maar als deze echte knelpunten zijn opgelost dan is de vraag wat eigenlijk nog de toegevoegde waarde is van de Rijnlandroute aan de regionale verkeersproblematiek. De kosten zijn in ieder geval veel hoger.

HANS VAN DAM, LEIDEN

 

Terug naar

Terug naar