Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Optie rondweg-west valt af

Ringweg n N11-west onmisbaar

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - Leiden kan niet zonder Rijnlandroute en ringweg-oost als het de binnenstad autoluw wil maken. Dat blijkt uit de verkeersanalyses die de gemeente maakte voor het lopende variantenonderzoek voor een oostelijke ringweg. Daaruit blijkt ook dat een ringweg-west niets oplost en als optie afvalt.

Als in het verlengde van de Kanaalweg een oostelijke rondweg komt zonder dat de N11-west er is, beter bekend als de Rijnlandroute, loopt het verkeer er (prognose 2020, red.) hopeloos vast. Bovendien zouden dan Europaweg (+43%), Churchilllaan (+71%) en Dr. Lelylaan (+61%) volledig overbelast raken.

De ringweg-oost simpelweg schrappen, niets doen aan het wegennet laat veel minder sterke groeicijfers van het autoverkeer zien, is echter ook geen optie voor de gemeente. Zelfs al stapt de gemeente af van het streven het centrum autoluw te maken, dan komt daar - naar het zich nu laat aanzien - de Rijn Gouwe Lijn (RGL). En ongeacht waar die komt te lopen, een flink deel van het autoverkeer moet de stad uit als de die nog een beetje leefbaar en veilig wil blijven.

Het nieuwe college van B en W is, als gevolg van het toetreden van de VVD, afgestapt van het idee de binnenstad in sectoren op te delen en alle autoverkeer daartussen onmogelijk te maken. Verkeerswethouder John Steegh (Groenlinks) spreekt niet meer van 'knips' in de stad. Het nieuwe woord is 'lusjes'. Iedereen moet overal kunnen komen, maar Noord-Zuid dwars door de stad rijden kan niet meer als de ringweg-oost er ligt. Wie dat probeert komt via een stelsel van eenrichtingswegen steeds weer terecht op zijn vertrekpunt.

Van de ringwegvarianten die de gemeente overweegt, lijkt die over de Leiderdorpse Zijldijk het kansrijkst. Binnen de mogelijkheden daarvoor lijken tunnels weer de beste oplossing. En die op de Kanaalweg de grond in gaat en op De Waard weer bovenkomt, en n die vanaf De Waard onder het Rijn-Schiekanaal naar de Zijldijk loopt. Dat wil niet zeggen dat de keuze per se op die variant valt; zoals altijd speelt geld een belangrijke rol. Bovendien zijn de resultaten van onderzoek naar de milieuvoordelen van de verschillende varianten pas half maart bekend.

Duidelijk is al wel dat een ringweg-west, langs het spoor tussen Plesmanlaan en Dr. Lelylaan, afvalt. Zo'n variant draagt nauwelijks bij aan het oplossen van het Leidse verkeersprobleem. Ook een ringweg-oost via de Sumatrastraat als die twee rijrichtingen houdt, lijkt kansloos. Een variant waarin de Sumatrastraat eenrichtingsverkeer wordt en de Zijldijk het verkeer in de andere richting verwerkt, is nog wel in de race.

De De Sitterlaan en de Burggravenlaan lijken het kind van de rekening te worden. Afhankelijk van de gekozen ringwegvariant neemt het verkeer in de De Sitterlaan toe met maximaal 151 procent en in de Burggravenlaan met maximaal 72 procent. De gemeente vermoedt dat dit niet klopt door een foutje in het rekenmodel. Dat is echter niet nader onderzocht.

 

Terug naar

Terug naar