Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit 
 

Minister, gedeputeerde en wethouders tekenen voor de Duivenvoordecorridor

Minister Cramer (VROM), gedeputeerde Koop van de Provincie Zuid-Holland en Wethouders Horlings (Voorschoten) en Houtzager (Leidschendam-Voorburg) tekenden op dinsdag 19 februari het bestuursconvenant voor de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor. Voorschoten en Leidschendam-Voorburg kunnen daarmee hun ambitie verwezenlijken om samen het karakteristieke landschap in het gebied te behouden en te versterken.

Het oorspronkelijke landschap van het gebied wordt hersteld, met meer mogelijkheden voor wandelen en fietsen. De aanwezige glastuinbouw zal op termijn verdwijnen. In plaats van de kassen komt beperkt woningbouw terug, in de stijl van de bestaande boerderijen en landhuizen in het gebied. De verhouding tussen groen en bebouwing die in de plaats komt van de kassen is vastgesteld op minimaal 85% groen en maximaal 15% bebouwing.

De Duivenvoordecorridor is vanwege zijn ligging tussen het Groene Hart en de Noordzeekust en de recreatieve en ecologische mogelijkheden in de Nota Ruimte ‘Ruimte voor ontwikkeling' als rijksbufferzone aangewezen. Dat geeft het gebied een beschermde status. Het convenant legt vast op welke wijze de gemeenten, de minister en de provincie betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van de ruimtelijke invulling.

 

Terug naar

Terug naar